Mazeppa’s

Mazeppa's logoONTSTAAN van ponyclub en rijvereniging “De Mazeppa’s”.

De Mazeppa’s is een nog steeds een actieve, hippische vereniging, die gehuisvest is aan de Nederheidseweg, net buiten Lindenholt.

De Mazeppa’s is ontstaan als een echte Neerbossche vereniging. In het jaar 1958 is rijvereniging De Mazeppa’s door een aantal enthousiaste paardenliefhebbers uit Neerbosch opgericht.

v.l.n.r. Mientje Zegers, Bart Spanbroek, Henk Theunissen, ???, Grad Pauwels, Jos Patoors

v.l.n.r. Mientje Zegers, Wim Spanbroek, Tom Theunissen, ???, Grad Pauwels, Jos Patoors

De eerste leden waren afkomstig uit de boerenstand. De paarden, die werden bereden, werden door de week gebruikt voor het werk op het land en om vrachten op de platte karren te vervoeren.
In de avonduren werd met die paarden in verenigingsverband geoefend om deel te kunnen nemen aan concoursen en ruiterspelen.

In het begin ontstond in het hechte dorp een “klasse-strijd” tussen de leden van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) en de leden, die overstapten naar de Mazeppa’s. Men was bang dat óf de Mazeppa’s óf de Jonge Boerenstand geen lang leven beschoren zou zijn. Uiteindelijk bleken beide verenigingen nog lang levensvatbaar te zijn. Wel was het lang zo dat de leden van de Mazeppa’s ook lid moesten zijn van de KPJ (oud RKJB) of KVO (BJB).

krantIn mei 1959 namen ruiters deel aan het eerste concours in Groesbeek; een jaar later organiseerde De Mazeppa’s zelf hun eerste concours. 

Trainingen werden gegeven door ruiters en instructeurs van buitenaf, ze kwamen onder andere uit Groesbeek en Malden.

Op de meeste boerderijen liep ook wel een Shetlander of Welspony voor de kinderen rond en dus was het een logische stap om in 1963 ook een ponyclub op te richten.

Ponykamp 1977

Ponykamp 1977 Berg en Dal

Zoetjesaan zijn het niet alleen leden uit de agrarische sector maar komen steeds meer mensen van buitenaf bij de vereniging. De werkpaarden worden steeds meer vervangen door luxe-rijpaarden. Het verplicht lidmaatschap met de Boerenstand werd opgeheven.

Door de vanaf 1975 alsmaar oprukkende bebouwing van Lindenholt moest De Mazeppa’s verschillende keren verhuizen.

In 1958 werd gestart op het terrein “in de kuul van Jan van de Krommert”, later werd overstapt op een terrein vlakbij het Zwaantje. Weer later werd gewisseld naar verschillende plekken aan de St. Agnetenweg, Smalle Steeg hoek Broekstraat en Weteringsweg.

1983 25 jaar. Smalle Steeg op het land van Jan Albers

1983 25 jaar. Smalle Steeg op het land van Jan Albers

In 1984 vestigt de vereniging zich definitief aan de Nieuwstadweg, het deel dat nu de Nederheidseweg heet.

Daar bouwt de vereniging haar clubhuis en later een overdekte manege.

De vereniging is lid van de Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijvereniging en ponyclubs (NKB) en valt onder Kring Maas en Waal/Rijk van Nijmegen. Inmiddels is het Kring Cuijk geworden.

In het groene seizoen (april-september) wordt deelgenomen aan tal van concoursen in de disciplines afdelingsdressuur, individuele dressuur, springen en ponyspelen.

Vroeger werd ook deelgenomen in aangespannen rubrieken maar omdat de paarden niet meer op het agrarisch bedrijf en dus niet meer werden aangespannen, is de rubriek nagenoeg komen te vervallen.

Voor bruiloften of andere feesten van leden wordt beroep gedaan op rijtuigen buiten de vereniging.

Maar ,indien gewenst, wordt nog steeds de koets naar kerk en feestzaal begeleid door ruiters en amazones van De Mazeppa’s.zegers 1

In 1993 organiseerde de vereniging glansrijk de gewestelijke kampioenschappen van de NCB op de terreinen aan de Wilhelminalaan en Ficarystraat.

Ook het 35-jarig bestaan van de rijvereniging en 30-jarig bestaan van de ponyclub werd uitgebreid gevierd. In 2008 werd het 50-jarig jubileum gevierd.

Inmiddels bestaat de kern van de vereniging allang niet meer uit rijders met uitsluitend een agrarische achtergrond. Rijders en ondersteunende leden komen uit alle bevolkingsklassen, overal vandaan. De eigen stek aan de Nederheidseweg staat garant voor een goede basis en een  lange toekomst van de Mazeppa’s.

Deze korte samenvatting van de ontstaansgeschiedenis is samengesteld op basis van gesprekken, documenten en foto’s van (oud-)leden van De Mazeppa’s.

Op de site van de Mazeppa’s  www.mazeppas.nl  kun je veel meer lezen over de vereniging.

Onder het kopje “terug in de tijd” vind je onder 50-jarig jubileum in 2008 een slide-show, die een goede indruk geeft van het verloop van deze vereniging.

Oktober 2014,

Door Rene Theunissen en Wim Zegers op verzoek van Stichting Lindenholt maakt Geschiedenis

www.mazeppas.nl

 

 

Translate »