Weteringweg

De weg is aanmerkelijk ouder dan de naam die pas op 9 juli 1924 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op de wegenlegger uit 1859 staat de naam De Hartog Steegstraat met de omschrijving: ‘Loopende van de Broekstraat tot aan de Brug over de Schaaps Wetering tegen de Vriezepol’ (Legger B, nr. 25).
De Broekstraat bestaat nog steeds, maar de brug is in de loop der tijd vervangen door een duiker. Een deel van de eeuwenoude Schaapswetering loopt op Nijmeegs grond- gebied nog altijd evenwijdig aan de Jonker- straat in Weurt.
Vriezepol (Frisenpol) was een weiland dat behoorde tot het voormalige landgoed Vrie- zenborch. In 1381 gaf Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, de hofstede met tien morgen land aan ‘onse lieve knape ende donrebussenmeyster’ Hendrik van Plese. De Friesenburgstraat in de wijk Hatert is in 1960 genoemd naar de verdwenen Vriezenborch in Neerbosch. Op de plaats van het weiland ligt nu een deel van de A73.
Volgens de CAART van het Schependom DER STADT NIJMEGEN van Van Suchte- len & Hollandt uit 1755 lag de Hartoch Steeg op de plaats van de Jonkerstraat. Met steeg wordt hier een stijgende weg op het plat- teland bedoeld. Op de kadastrale kaart van de gemeente Neerbosch, Sectie E: Bijster- huizen, uit 1822 staat de naam De Hartog Straat op de juiste plaats. Eeuwen later her-
innert de straatnaam blijkbaar nog altijd aan de hertog van Gelre.
Om verwarring met de Hersteeg (Hertog- straat) te voorkomen is de naam in 1924 ver- anderd in Weteringweg. Een wetering is een watergang die gegraven is ten behoeve van de afwatering van een gebied. Ten noorden van de Waal wordt zo’n watergang een zeeg genoemd.
De Weteringweg ligt sinds het raadsbesluit van 3 november 1977 in de wijk ’t Acker op de grens van de buurten Drieskensacker en Heeskesacker. Alleen in het eerste deel van de Weteringweg staan aan weerskanten woningen. De oneven nummers 1 t/m 15 (bouwjaar 1991) liggen in de Drieskensacker en de even nummers 12/ tm 40 (bouwjaar 1982) in Heeskesacker. De buurtnamen zijn afgeleid van de veldnamen Drieskens en Heeskeshof die uit de 18e eeuw stammen.
In het noordelijk deel staan alleen het ge- bouw van Scouting Amalgama, Wetering- weg 50 (bouwjaar 1989) en het clubgebouw, Weteringweg 51 (bouwjaar 1991) waarin sinds een paar jaar het Jongerencentrum Sprok is gehuisvest. De weg eindigt nog altijd aan de noordzijde van de A73 bij de Jonkerstraat in Weurt. De aanleg van de fietstunnel onder de A73 in of omstreeks 1980 heeft niet geleid tot aanpassing van het raadsbesluit uit 1924.

Tekst: Rob Essers

Weteringweg 45

We gaan nu even naar de Weteringweg 45, vlak voor het huidige tunneltje en vlak voor de brug over de wetering.  Daar liet H.Theunissen in 1922 zijn boerderij bouwen. Het was gemengd bedrijf. In 1955 nam H.Theunissen jr. het bedrijf over. Hij vertrok in 1973 naar de Woeziksestraat. Zijn moeder ging in 1975 bij haar zoon wonen, daar de boerderij op de Weteringweg door brand werd verwoest. `

Translate »