De Broekstraat was een doodlopende weg, die eindigde voor de boerderij van fam. Derks, vlakbij Bijsterhuizen. Via de Smalle Steeg kon de Teersdijk, Alverna en Wijchen bereikt worden.  De Broekstraat maakte halverwege een bocht naar rechts. In deze bocht stond rechts een bomengroep (dat is er nog), je zou het een bosje kunnen noemen. Achter in dit bosje stond een carrosserie van een vrachtauto, om dienst te doen als schuilplaats voor dieren in de aangrenzende weide. Hier woonde ook lange tijd de “Kiepe-kerl”, een dakloze oudere  Neerbossche man, die bij kinderen veel angst inboezemde.

De “Kiepe-kerl” had goed contact met Hent Theunissen, bijgenaamd Hent de Knoebel, die tot 1955 bij hem inwoonde. Vanaf 1955 woonde Hent weer bij zijn broer Thé aan het einde van de Broekstraat, waar hij in 1963 overleed.
De Broekstraat was tot ver na de Tweede Wereldoorlog slechts een zandpad. In 1953 werd de straat opgelapt en geasfalteerd.
In 1949 waren de meeste huizen aangesloten op het elektriciteitsnet.
In 1951 kon één woning per straat zich aansluiten op het telefoonnet, dat was bij Herman Zegers. Er was daarbij afgesproken dat alle bewoners in de Broekstraat dan aldaar voor 10 cent mochten bellen .
Gradje Gerrits schafte in 1959 de eerste auto aan, bijna gelijktijdig kocht Dikke Voss een (kleine zwart-wit) televisie. De jeugd schoof maar wat graag aan om bij hem naar jeugdprogramma’s te kijken.
Pas in 1961 werd de waterleiding aangelegd. Tot die tijd had elk huis z’n eigen pomp en een eigen rioolput.

Trekkers fam Jansenkopie

Boer Piet Janssen op de hoek van de Nieuwstadsweg en Broekstraat schafte in 1952 de eerste tractor aan, die al snel door andere tractoren werd opgevolgd.

Wie kent nog de Broekstraat,
met zijn kar en paard,
met zijn huis en hond,
met weide en landbouwgrond,
door hoge bomen omgeven,
er is niet veel gebleven,
van de grond en de bomen,
wel veel nieuwe mensen gekomen.

Broekstraat 10 en 12 (bestaat nog)

           Broekstraat 12
De boerderij op Broekstraat 12 werd al voor 1900 door de fam. Derks bewoond. De huidige bewoner, Hannes Derks, kwam toen hij twee jaar was, met zijn familie hier wonen. In 1970 werd het pand verbouwd tot twee woningen en op Broekstraat 10 woont nu Henk Jacobs, die met de dochter van Derks hier introuwde. Het pand werd door een grote verbouwing aan de omgeving aangepast en in 1981 werden alle bijgebouwen afgebroken. Tegenwoordig Meeuwse Acker nr.

 

Broekstraat 13 (bestaat nog)

  Broekstraat 13 1966 
Deze boerderij  is van 1850, gebouwd door Piet Thomassen. Deze familie kwam van de Nieuwstadsweg. Het bedrijf werd door zoon Chris overgenomen. In 1936 werden perenbomen geplant, winterjannen genoemd, ze stonden op gemeente grond, want zij stonden buiten de afrastering. Men noemde dit overpoot. De bomen bleven staan tot 1980. Chris Thomassen was marktboer. In maart 1968 nam Chris jr het pand over, de boerderij is dan al verleden tijd. Op boven genoemde datum begon Chris Jr de sloperij “‘t Broek”. In 1969 vertrok Chris Sr naar Nijmegen. Het pand werd in 1980, door verbouwing, aangepast aan de nieuwe omgeving.

 

 

Broekstraat 18

             Broekstraat 18 1966
Broekstraat 18 was te bereiken via een dam die bij Derks voorlangs liep. Hier werden genoemd de fam. Derks, de fam. Toon Thoonen, de fam. Piet de Swart. De laatste bewoner was de fam. B.v.Kempen, die hier in 1968 introk en er ongeveer 13 jaar woonde en werkte. De boerderij werd in 1981 afgebroken. Mevr. v.Kempen is dan inmiddels weduwe geworden, zij vertrok met naar gezin naar Broekstraat 108.

 

 

 

Broekstraat 35

Broekstraat 35 (3)    Broekstraat 35 1966 2

De boerderij van Piet Otten stond op Broekstraat 35, hij woonde hier vanaf 1925. Van 1913 tot 1925 woonde hier H.Schamp. In okt. 1974 werd de boerderij afgebroken, de fam. Piet Otten vertrok naar hun dochter in Gendt.

 

Broekstraat 57 “Sprokkelenburg”

Broekstraaat 57 Sprokkelenburg 1960 2         Sprokkelenburg“Sprokkelenburg” is de naam van de boerderij op Broekstraat 57. Tot 1921 woonde en werkte hier de fam. Jansen, zij vertrokken naar Didam. Toen kwam de fam. Piet Hopman naar hier. Zoon Jan nam in 1950 het bedrijf over, dat 20 ha. groot was. 25 juli 1932 had Sprokkelenburg een 100 jarige binnen haar muren. Het was Mevr. Jansen Bouwmeester, zij was de schoonmoeder van Piet Hopman. Mevr. Jansen Bouwmeester stierf in dec. van dat jaar. Piet Hopman werd 87 jaar en overleed in 1957. In april 1975 vertrok de fam. Jan Hopman naar Velp bij Grave. Zoon Wim bleef nog een paar jaar wonen, om o.a. het vee te verzorgen. Ook dit pand werd door brand verwoest. Op deze plaats werd  jongerencentrum “De Sprokkelenburg “gebouwd, welke in 2010   weer werd afgebroken om plaats te maken voor een multifunctioneel complex  waaronder een gezondheidscentrum.

Druk op meer voor foto’s en interview

Lees meer…

Broekstraat 106

Broekstraat 106

Naamloos2

Frans en Dien Schamp en hun kinderen. 25 jarig huwelijksfeest 29 mei 1966.

We gaan nu de dam op en komen dan op Broekstraat 106. De fam.H.Schamp liet dit pand bouwen in 1924. Het was boerderij met gemengd bedrijf. Op oudjaarsavond 1925-1926 moest de fam. Schamp, met veel andere families uit de buurt evacueren, als gevolg van een dijkdoorbraak van de Maas bij Overasselt. Veldwachter Thissen kwam de mensen waarschuwen hun huizen te verlaten. De meesten trokken richting Hees. St.Agnetenweg was toen nog Dorpsstraat, hoewel links en rechts het kanaal gereed lag, was de doorgang nog intact.

In 1945 overleed moeder en in 1947 vader Schamp. Zoon Wim nam het bedrijf over.

1965 Pauzeren tijdens aardappelen rooien. Frans, Wim, Annie en Dien.

In 1950 trok zijn broer Frans hier ook in, deze had 9 jaar op de St.Agnetenweg gewoond. Op 16 nov. 1971 vertrokken deze families naar Weurt, hun pand werd afgebroken.

 

 

 

 

Broekstraat 108 (opnieuw gebouwd)

Broekstraat 108

Oud

Op Broekstraat 108, woonde vanaf 1922 de fam. Th.Thijssen, vroeger woonde hier de fam. Bertus Verhoeven.  De inmiddels weduwe geworden Mevr. Thijssen vertrok in 1978 naar Hees. Het pand kreeg nog wat tijdelijke bewoners en werd toen afgebroken. Op de oude fundering werd een nieuwe woning gebouwd, die nu bewoond wordt door de fam. van Kempen.

 

Broekstraat 109

Broekstraat 109

 

Op de boerderij van Broekstraat 109, woonde vanaf 1909 de fam. Bernard Leenders. In 1959 trouwde H.Peters in, bij de komst van de wijk Lindenholt stopte het als agrarisch bedrijf. Het pand is inmiddels gesloopt en er staan twee nieuwe huizen.

 

 

 

Broekstraat 114

Broekstraat 114               Broekstraat 114 2

Als laatste op de dam, Broekstraat 114, ook bekend als “Nicolaashof”. De boerderij was lang eigendom van de Paters Augustijnen van de Graafseweg. Hier woonden achtereenvolgens de fam. H. Thoonen, dan zo’n 10 jaar de fam.Willems vervolgens de fam.Peek en vanaf 13 nov. 1969 de fam. Piet Zegers. Hun fruitbedrijf had 28 ha. in gebruik. Er was veel verkoop aan huis. In sept. 1979 vertrok de familie naar de Bijsterhuizen, de bijgebouwen werden afgebroken. Het woonhuis werd in 1982 afgebroken. Het pand kende in die drie jaar nog wat tijdelijke bewoners.

 

Broekstraat 115 (Herbouwd)

Het huis is gebouwd in 1832. De fam. H.Albers woonde vanaf 1910 hier. In 1960 trouwde de dochter thuis in met Piet de Wild. In 1965 werd er wat verbouwd, vader Albers overleed in 1976. Dit pand kan blijven staan en dat kan de fam. de Wild alleen maar prettig vinden, hoewel er van de landelijke omgeving niets meer over is. Hier kun je goed zien dat gedeeltes van Lindenholt tot wel  1,5 meter zijn opgehoogd. Het huis ligt nl. een stuk lager dan de Broekstraat. Dit is wellicht het enige huis van Neerbosch dat nog in de originele staat verkeert.

In 2022 is het huis gesloopt, en vervangen door nieuwbouw met behoud van de monumentale status.

Meer hierover in allerlei

 

 

Broekstraat 150

Gerrits Broekstr 162 (1)                   Gerrits Broekstr 162 (4)

Gradje Gerrits, soms gekscherend de burgemeester van Neerbosch genoemd, woonde vanaf 1968 in zijn nieuw gebouwde pand Broekstraat 150.  Het is een fruitbedrijf maar daarnaast nog een varkensfokbedrijf. Hij overleed op 67-jarige leeftijd in 1987. Het huis is toen   verbouwd voor 2 gezinnen, nummer 150 en 152.  Zijn vrouw Anna Cloosterman woonde op 152 en overleed in 2003. Dochter Thea en echtgenoot Thé Heijmans woonden tot 2005 in het andere woondeel (150). Daarna zijn beide huizen afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw.
Gerrits Broekstr 162 (3)                     Gerrits Broekstr 162 (2)

Broekstraat 153 en 155 (bestaat nog)

 

Fam. Zegers v.l.n.r. Mientje, Herman, Jos, Corrie, Wim, Piet, Ria, Trees, Jos, Mina, Annie

Het pand zal van 1907 zijn en werd gebouwd door Burgers, die hier in die tijd 90 ha. grond in bezit had. Jan Hendriks bewoonde dit pand en verzorgde de paarden, 50 in getal, die op de steenoven voor het vervoer van de stenen werden ingezet. Hendriks was bewaarsman, ik denk dat men zo iemand nu opzichter zou noemen. Er stond een paardestal op ongeveer 1 km. afstand van de woning. Deze stal stond op een hoger gelegen stuk grond. ln de watersnood moest men het veevoer met een roeibootje aanvoeren. Het water stond toen aan de stoep van het woonhuis. Jan Hendriks werd 90 jaar, hij overleed in 1950. Zijn dochter trouwde in, met Th.Wetenkamp. In 1946 was het pand verbouwd tot twee woningen.

Herman Zegers ging in het achterste deel wonen en bouwde hier een fruitbedrijf op. Hij had hiervoor 10 ha. tot zijn beschikking.

1Zegers Broekstraat 153

Herman Zegers

Deze streek werd ook wel Hoensekamp genoemd. Th.Wetenkamp had voor dit gebied een jachtvergunning. De fam. Zegers vertrok in 1979 naar de Bijsterhuizen. De fam. Th. Wetenkamp ging naar de Dukenburg. Het pand werd grondig gerestaureerd, en in 1979 gaat de fam. Cobus Peters aan de voorzijde wonen, mevr. Peters-Pauls betrok de achterzijde van deze woning.

 

 

 

 

 

 

 

Broekstraat 154

Broekstraat 154 1971

 

Broekstraat 154, op deze boerderij woonde en werkte sinds 1880 de fam. Voss. Vanaf 1921 woonde hier de fam. Leo Voss met de bijnaam ” Dikke Voss), zijn vader was Jan Voss. Zij hadden gemengd bedrijf. Leo Voss overleed in april 1982, bijna 91 jaar. Het pand is inmiddels gesloopt.

 

 

 

 

Broekstraat 162

De familie Gerrits woonde tot 1967 in boerderij, Broekstraat 162.
Deze boerderij lag aan een dam met een verhoogd pad i.v.m. wateroverlast. Sinds 1917 woonde hier de fam. W.Rutten. Het bedrijf werd in 1992 overgenomen door Gradje Gerrits en zijn vrouw Anna Cloosterman. Hij had 20 ha. grond tot zijn beschikking. Het was een veebedrijf  en wat akkerbouw. In 1968 vertrok G.Gerrits naar zijn nieuwe pand aan de Broekstraat 150. De boerderij werd overgenomen door G.Gerrits jr. Hij woonde en werkte hier tot 1972. Het pand werd aan de gemeente verkocht. Tot 1978 woonde hier de fam.Tersluysen en daarna, tot aan de afbraak,een paar jaar later, de hoofdonderwijzer van basisschool “de Luithorst”.

Broekstraat 163

 

Op Broekstraat 163, woonde voor 1900 al de fam. Dorus de Swart. Koos de Swart kocht in 1943 de boerderij van zijn vader voor 4000 gulden. Dorus de Swart overleed in 1949. In 1973 vertrok de fam. de Swart naar Beuningen tot aan de afbraak in 1975, gaf dit pand nog onderdak aan tijdelijke bewoners.

 

 

 

 

 

Broekstraat 169

 

Het pand op Broekstraat 169 was eigendom van Piet Stevens. Hij vertrok in 1936 naar Nijmegen. Tot 1949 woonde hier de fam. Tn. Termeer, die toen naar de St.Agnetenweg 21-23 vertrok. Tot Jan.1954 woonde hier toen de fam. G. de Haardt. Het pand werd verkocht aan Hans Euwens, die het tot aan de afbraak in eigendom had.

 

 

 

Broekstraat 170

Broekstraat 170 1

Op Broekstraat 170 woonde reeds voor 1850 de fam. Voss. Grootvader W. Voss was een broer van J.Voss op no. 154.

 

 

Vader Leo Voss, bijnaam de Lange Voss, had hier, naast de boerderij ook een vermeerderingsbedrijf. Hij was in de jaren 1925-1930 hofleverancier.

Opa Lennard Voss, voor 1940

Opa Lennard Voss, voor 1940

Ton Voss jarenlang bekende marktman

Ton Voss jarenlang bekende Nijmeegse marktman

In 1965 nam zijn jongste zoon Ton het bedrijf over. In 1974 werd het pand geheel gerestaureerd. De nieuwbouw plannen van de wijk Lindenholt zijn intussen uitgewerkt en overal in Neerbosch worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens werkzaamheden op de weg, bij Voss voor de deur, werd op 11 oktober 1978, door een noodlottig ongeval, het leven van zijn vrouw Mientje Pastoors abrupt beëindigd. Ton had een tuiniersbedrijf en was marktman.  Ton stierf in 2007.

Voss Broekstraat 170Zijn dochter Maaike verhuisde in 2006 naar Bijsterhuizen waarna het mooie witte boerderijtje werd gesloopt om ook hier plaats te maken voor nieuwe woningen.

 

Broekstraat 172 (bestaat nog)

Vanaf 1965 woont op Broekstraat 172 de fam. G.v.Zandwijk, zij kwamen van de boerderij “De Sneppenhof” aan de Dorpsstraat. Later trok de fam. Kaspers er in.

Broekstraat 174 en 176

Broekstraat 176 't Acker  Broekstraat 176 (2)  
Het hoofdgebouw met de naam Biesterhuizen heeft no.176. De boerderij is 32 ha. groot. Vanaf 1870 woonde en werkte hier de fam. H. Jansen, die in 1880 deze boerderij kocht. In 1919 kwam J.A.Jansen naar Biesterhuizen, na eerst nog in Batenburg en Hernen gewoond te hebben. Hij overleed in 1959 en werd 92 jaar.
In 1946 werd zoon Marinus hoofdbewoner. De fam. M.Jansen vertrok in 1964 naar Wijchen. Op 23 okt. 1964 vestigde zich hier de fam. Lambert Derks, zij kwamen van de Lindenhoutseweg.Broekstraat 176

In 1946 werd een schuur van Biesterhuizen tot woning verbouwd, Broekstraat 174.
De fam. A.Jansen ging hier wonen. In 1961 kwam A.Jansen bij een verkeersongeval, op de Graafseweg, om het leven, hij werd 64 jaar. Zijn echtgenote vertrok naar de v.Peltlaan. Daarna woonde hier de fam. Jan Leenders, die later vertrokken is naar de Elsenpas.

 

Broekstraat 179

 

Broekstraat 179 (2)Broekstraat 179 (3)

400 mtr. van de harde weg, dicht bij de wetering, stond de boerderij van Theunissen, Broekstraat 179. Vanaf 1877 woonde hier J. Theunissen, zijn zoon Th. Theunissen nam in 1893 het bedrijf over. Tijdens de watersnood van 1925-26 stortte het pand in. Het water stond hier 1,25 mtr hoog.

Broekstraat 179 (3)

Boerderij Biesterhuizen bleef droog, deze lag wat hoger. Het water stond tot bij J.Hopman in de Broekstraat en tot Th.Peters in de Nieuwstadsweg. De meeste panden stonden toen leeg, de bewoners waren met hun vee geevacueerd o.a. naar Hees. Na een week of zes was het water weer zover gezakt, dat men naar huis kon terugkeren om, waar nodig, de schade te herstellen. Door toedoen van de watersnood commissie kon Theunissen een nieuwe boerderij bouwen, deze werd 8 mr breed en 12 mtr lang. De w.c. was toen nog buitenshuis. In 1937 nam The jr. het bedrijf over, daarnaast was hij werkzaam in de dorpspolder. ’s Avonds was het hier aardedonker, de dokter moest met een stallamp opgehaald worden van de harde weg. Het zal in 1939 geweest zijn toen Mevr. Theunissen, op een ladder gelegen, naar de ziekenauto gedragen werd. Hun dam was voor dit transport onbegaanbaar. In de oorlog werd Neerbosch ontdekt door de mensen uit de stad, ook al werd de wat afgelegen boerderij van The en zijn vrouw, die beter bekend was als tante Ans, toch vaak een negorij genoemd. In 1961 werd het pand verbouwd, ook de w.c. kwam binnenshuis. In 1962 stierf Hent Theunissen, een broer van The en beter bekend als Hent de Knoebel. Deze liep vaak op blote voeten en woonde in een van de bijgebouwen van de boerderij. Tot ongeveer 1970 was de Broekstraat doodlopend, de weg naar Biesterhuizen was toen “eigen weg”.

Broekstraat 179 (1) In 1973 moest de fam. Theunissen naar Beuningen vertrekken, hun boerderij werd Broekstraat 179 (2) Reneafgebroken. Toch zouden ze graag weer naar de Broekstraat teruggaan.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »