21            St. Agnetenweg 21
Aan de overkant van St.Agnetenweg 2-4 ligt een stuk grond met hoge populieren dat drietip genoemd werd. Dit is er nog steeds. Dan komen we bij nrs 21 en 23. Vroeger woonde J.v.Kesteren hier ,die naar de Dennenstraat vertrok. De fam. C. Termeer kwam hier toen wonen. In 1938 trouwde zoon Jan thuis in. De schuur werd tot woonhuis verbouwd en in 1949 gaat de fam. J.Termeer hier met hun ouders wonen. Dat was nr. 23. Vader C.Termeer overleed in 1952 en moeder in 1963. Toen nr. 21 leeg kwam werd dit betrokken door de fam. TH. Termeer die tot dan in de Broekstraat woonde. De familie had gemengd bedrijf met de laatste jaren groenteverkoop aan huis. Toen in 1959 kassen werden gezet werden de kersenbomen gerooid en de koeien verkocht. 14 augustus 1975 vertrok de fam. Jan Termeer naar Weurt en hun pand werd afgebroken. De fam. Th. Termeer was in 1972 al naar Weurt vertrokken en hun pand werd in 1974 afgebroken.

Translate »