St. Agnetenweg 120

St. Agnetenweg 120

De ouders van Piet Pauwels, St. Agnetenweg 110, woonden op St. Agnetenweg 120. Zijn vader, Does Pauwels, zette in 1931 een fruitbedrijf op. Tussen 1993 en 1952 werd ook een kippenfokbedrijf opgebouwd, ook wel vermeerderingsbedrijf genoemd. In 1952 werd het fruitbedrijf nog verder uitgebreid. Na zo‘n veertig gaar hier gewoond en gewerkt te hebben, moest het bedrijf plaats maken voor de aanleg van het Takenhofplein. De woning van zoon Piet kwam ook leeg en zijn ouders kunnen daar nog wonen tot 1979. Dan vertrekken zij, niet zonder verdriet, naar een bejaardenwoning in de Meihorst. Does Pauwels werd 90 jaar, hij overleed 1ste Kerstdag 1981, het echtpaar woonde sinds een half jaar bij hun zoon Albert op de Nieuwstadweg.

 

 

Translate »