LEVENSECHT EN WAAR GEBEURD

In dit artikel ziet U een door Herman Leenders (geb 1898) met potlood geschreven brief van september 1944. Een levensecht en waargebeurd verhaal. Het was in de periode, dat de Engelsen vanuit het zuiden Nijmegen aan het bevrijden waren.

Herman Leenders woonde in de boerderij, met rieten kap, aan de Graafseweg op de plek waar nu het Triavium ligt. Het adres was Tolhuisweg 4.

Het origineel van de brief is bewaard gebleven en in handen van zijn twee dochters Tineke en Mientje Leenders. De tekst in dit artikel is de letterlijke weergave van het geschrevene.
De brief  is een levensecht en persoonlijk verhaal, dat zich afspeelt aan het einde van de tweede wereldoorlog in Neerbosch (nu Lindenholt) en Dukenburg.

De in het verhaal voorkomende namen waren allen familie van elkaar en ze woonden in Overloon, Heesch-Neerbosch en Beuningen. (Gerrit Pastoors, Wim Toonen, Anna van Zuijlen, Kees Leenders en Herman Zegers).Herman Leenders richtte de brief aan Gerrit Pastoors  (Ome Gerrit en Tante Anna) die toen  nog in Oploo woonden.  Ze zijn later verhuisd naar de Dorpsstraat in Heesch, aan de andere kant van het kanaal.


Neerbosch                     maandagavond 18 september 1944

Geachte familie,

Wat een toestand! Wat een toestand is dat geweest, maar ze zijn gelukkig voorbij en wij hopen dat de rotzakken maar nooit meer terug komen. We hebben het er gelukkig goed af gebracht, geen van allen iets geleden en ons haven er goed overgehouden.

Vrijdag, voor 14 dagen, is het begonnen met terugtrekkende moffen met al hun hebben en houden, met wagens, karren auto’s, paarden en al wat ze gappen konden ging mee, vooral de paarden. Ons oud paardje hebben ze ook meegenomen, waarvoor we een goede vier jarige ruin terug  kreeg. Ik bracht het een paar dagen bij Zegers in  den Dukenburg, een beetje achteraf, maar toen vrijdagmiddag voor acht uur de ergste trek van de moffen voorbij was, hebben we hem naar huis toe gehaald en mee gewerkt. Vrijdag avond in de wei gedaan en Zaterdag morgen was het beestje gevlogen. Ik ben ze met de fiets na gegaan, en heb hem weer gevonden, maar niet meer mee gekregen, wel een oudere ruin die erg kreupel was. Hij had iets in den hoef getrapt, maar is nu weer beter. Wij hebben er mee gewerkt, en schijnt nog al mee te vallen.

In die dagen hebben we ook inkwartiering gehad, drie verschillende heren. Wij waren geen baas meer in eigen huis. Er waren goede maar ook nog enkele heethoofden bij, maar over het algemeen waren ze moedeloos.

Toen kwam er stilte voor de storm nog wel auto’s over den weg en treinen met heen en weer trekkende moffen en nog wel eens veel vliegmachines  in de lucht, maar anders  ging het nog wel. Tot zondagmorgen de bom los barste met vliegende bommenwerpers en jagers. De brug in Grave werd gebombardeerd toen wij in het Wychens klooster in de kerk waren, maar heeft toch niet zoveel geleden dat de Amerikanen er nog overheen komen. Maar toen we naar huis gingen krioelde het van jagers die met boordwapens op het afweergeschut vuurden, dat langs het kanaal in Weurt, Beuningen, Lent en Nijmegen opgesteld stond, net zolang dat er geen een meer durfde te schieten. Dit had geduurd tot zoo ongeveer vier uur, toen het over Dukenburg zwart werd van grote vliegentuigen, die heel langzaam en laag vlogen, en grote troepen valschermjagers om laag lieten. Ik zei tegen Anna nu wordt het tijd dat we in den kelder gaan zitten. We hebben gauw het een en ander bij elkander gepakt, en gingen in de kelder zitten en hebben daar gezeten tot maandagmiddag. Het heeft er gespannen, het was ontzettend zoals er geknald is met kanonnen, afweergeschut ,machine geweren en uit de vliegmachines dat horen en zien verging. We hebben in die tijd heel wat gebeden, want we waren niet zoo erg rustig.

Dinsdag

Tot zover was ik vanmorgen, toen de eerste Engelse tanks en auto’s over de weg heen kwamen, en wij er heen holden. Maar toen werd er nog geschoten van uit de Dukenburg en vanaf de spoordijk denkelijk van moffen maar wij hebben niemand gezien. Er word nog een Engelsman in het been geschoten. We sjouwden met bier, melk, eieren en appels naar de Engelse maar toen werd er nog geschoten meenden wij, vanaf bij ons uit de koren en stromijten. Dit werd door gegeven aan vrij Nederland die met de Engelse de boel schoon veegden. We moesten eerst het huis uit tot onder het viaduct, toen het er op los ging met geweren en machinegeweren, maar er werd niemand gevonden, deze waren zeker al weer  weg of er is niemand geweest. Ons huis had er nog al wat mee geleden van de  geweerschoten door deuren vensters en ruiten. Wij zaten al weer aan een bakje goeie koffie, toen ze kwamen roepen dat de korenmijt in brand stonden. Wij holden er heen maar konden niet meer verhinderen dat 4 koren mijten 2 rogge,  1 haver en 1 tarwe en nog een stromijt verloren ging. Deze zijn vermoedelijk in brand geschoten, het is wel jammer maar niets aan te doen.

Nu het vervolg van hetgeen ik van morgen aan het schrijven was. Het was ongeveer 1 uur toen het ophield en wij naar buiten gingen, maar er was niets kapot. Al gouw kwam er iemand over de weg, die tot zowat de kanaal brug fietste, maar direct weer terug kwam omdat het daar lang niet veilig was .Hij was heel van streek, heeft bij ons wat gegeten en gedronken, en was weer gauw opgeknapt, Hij vertelde dat hij gisteren middag (zondagmiddag) van Venray gekomen was, en bij jullie langs gekomen, en alles er heel rustig was. Dus wij weten al dat jullie zondag nog niets meegemaakt hadden maar misschien nog gekomen is? Toen ik zover was (dinsdagmiddag) komen er boven den Dukenburg weer een partij vliegmachines met manschappen en  munitie die met parachutes omlaag gelaten werden.

En op het ogenblik Engelsen te voet, het krioelt er van. Nijmegen moet het erg kunnen. Zoals verteld word moeten er de Moffen nog niet uit zijn en wordt vanaf  Lent erg beschoten. Er is op verschillende plaatsen brand en kan de brandweer niets aan doen vanwege het schieten .

Ik ben nog vergeten te schrijven dat de brug bij Grave de kanaalbrug (spoorbrug en voetbrug) behouden is dank zij vrij Nederland en de overvaltroepen van de Engelsen.  De andere bruggen liggen weer in het kanaal ook de brug bij Pastoors. Hoe ze het bij Pastoors er afgebracht hebben weet ik niet. Wel is W Toonen gisteren avond bij ons geweest en heeft de radio weer geplaatst. Hij speelt weer prachtig.  Toon is zondag middag naar Wychen Boschkant naar zijn meisje gegaan en is eerst vanmiddag heel even thuis geweest. Hij had minuten moeten rijden voor de Engelsen die daarin ‘t Broek met zweefvliegtuigen omlaag gelaten waren. Ook werden daar zweefvliegtuigen omlaag gelaten met tankwagens en luxe auto’s als ze op den grond kwamen,  ging er een klep open en reed er zomaar een auto of tankwagen door het weiland.

Wij hebben van alles van de Engelsen gekregen sigaretten, chocolade, pepermunt en nog van alles maar we konden ze niet verstaan, nog minder dan de Duitsers.
Er zijn al veel Engelse vrachtwagens op Nijmegen aan, maar nu gaan ze staddijk op waar ze wel gauw een brug over het kanaal zullen maken en dan richting Mook gaan, dat vermoeden wij.

Ik ben zojuist nog bij de korenmijten geweest, maar ze branden nog wel twee dagen. De brandweerwacht staat er bij maar kon er vanmiddag niets meer aan doen en laten het zoo maar uitbranden.

Anna van Zuilen is vanmorgen bij ons geweest. Kees maakt het tamelijk goed, maar met zijn  rug is het nog lang niet in orde.
Van de andere familie weet ik niets, alleen W Toonen zoals ik al schreef is gisteravond bij ons geweest en heeft ook niets geleden. Ook Herman Zegers niet wist ik van Anne van Zuilen.

Ik zou nog veel meer kunnen schrijven maar het begint al laat te worden, en wij willen naar bed, zo gauw als we elkaar zien zullen we nog wel eens meer praten.

Boven Nijmegen dreunt het nog verschrikkelijk.
Wat zal er overblijven.

Hoeveel soldaten er gesneuveld zijn weet ik niet, maar niet zoveel, wel heb ik van morgen iemand gesproken, dat er zes Engelsen bij het kanaal lagen. Maar ik maak er maar een eind aan. Dus je weet er alles van wij maken het goed.

Ik meende een eind te maken maar nu komt Herman Zegers met nog iemand uit Beuningen( allebei vrij Nederlanders) en die vertelden dat W Toonen met de hele huishouding bij hun was gekomen, omdat het thuis te warm werd, van de moffen die nog in het Waterkwartier zaten.
Hij vertelde ook dat bij ons in het land bij het Hert honderd gaten geslagen waren van projectielen die in Lent of Oosterhout van over de Waal afgeschoten waren, met de bedoeling van de brug over het kanaal.  Wij hebben  het gelukkig goed afgebracht

Nu komen er nog een paar brandweerlieden voor de wacht bij de brandende mijten, maar ik maak er maar een eind aan en maak den brief maar af. Anders weet ik morgen vroeg nog weer meer.
Wij zijn toch niet vroeg naar bed en hebben de laatste nachten zoo slecht geslapen.

Schrijf ons ook eens hoe het bij jullie gegaan is.

Boven Nijmegen bonkt het nog erg en schijnt wel of alles in brand staat.

Groeten van ons allen,

H. Leenders Neerbosch

Foto gedeelte originele brief

Translate »