Dag van Lindenholt


Sinds 2008 wordt ieder jaar de dag van Lindenholt gevierd. Een enthousiast team van vrijwilligers organiseert in het Vaderdag weekend een gezellig feest in de eerste plaats voor de inwoners van Lindenholt. Op de zaterdagavond start het feest met een popconcert, Vijverpop. Op de zondag is er een keur van festiviteiten, kraampjes, een podium, diverse sportdemonstraties, voorlichting door Politie, Handhaving en de Brandweer, een compleet voetbaltoernooi, een roofvogelshow, een eetplein en wat al niet meer. De locatie: Park de Omloop, het gebied tussen de kinderboerderij en Wijkatelier Lindenholt.

Het begon in 2007 met een eenmalige viering ter gelegenheid van de inrichting van Park de Omloop. Het weer zat tegen, maar het evenement smaakte naar meer. Daarna werd het een jaarlijks evenement, dat alleen in de Corona tijd even stil lag.

Toen een wethouder in een interview aangaf een concert aan het water in Nijmegen te missen, pakten de organisatoren van de Dag van Lindenholt de handschoen op en knoopten aan hun zondag de zaterdagavond vast. Het podium was de volgende dag toch al nodig. Vijverpop was geboren.

Sinds 2010 is de organisatie in handen van de Stichting Dag van Lindenholt. Ruim 60 vrijwilligers werken er aan mee. Het bestuur wordt gevormd door Jan ten Dam (voorzitter), Wim van Susteren (penningmeester) en Silvia Bogers (secretaris). Om de continuïteit van de stichting te garanderen werd er een convenant gesloten met de gemeente Nijmegen waarin afspraken werden gemaakt, zoals een jaarlijkse subsidie, voor de eerste vijf jaar.

In de filosofie van de voorzitter is de Dag van Lindenholt een echte bewonersactiviteit. De verschillende verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd bij een aantal kartrekkers. Die kartrekkers hebben een eigen budget en geven leiding aan een werkgroep. In januari start de voorbereiding op basis van de klaarliggende draaiboeken.

Het bestuur heeft vooral  een verbindende en faciliterende rol.

Begin juni verschijnen op alle invalswegen naar de wijk de grote spandoeken met de aankondiging dat het weer zover is. Het bestuur organiseert een generale repetitie waarin alles nog eens wordt doorlopen en dan kunnen Vijverpop en de Dag van Lindenholt beginnen.
Na afloop worden alle materialen opgeslagen, en wordt het evenement geëvalueerd; wat ging goed, wat kan beter.

Het bijzondere van dit evenement zijn, in de woorden van de voorzitter, niet zozeer de spectaculaire hoogtepunten, zoals de landing van de Politieheli de Zulu of de roofvogelshow, maar het is de samenwerking binnen de wijk tussen al die verschillende bewoners, organisaties en instanties en de verbinding die dat b

 

 

 

 

 

 

https://dagvanlindenholt.nl/

 

 

 

Translate »