Van Lindenholt College naar Mondial College

In augustus 1983 start het Voortgezet Onderwijs in de wijk Lindenholt.  De school krijgt na een startfase de naam Lindenholt College. In 2007 is het Lindenholt College onderdeel van een grote fusie en gaat zij verder onder de naam Mondial College.

De wortels van deze VO-school liggen eigenlijk in de wijk Hazenkamp en wel bij de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen.

Door de ligging van het MaasWaalkanaal ligt de wijk Lindenholt in een wat geïsoleerde positie ten opzichte van het centrum van Nijmegen. Alle Nijmeegse VO-scholen bevinden zich aan de oostkant van het kanaal. De jeugd moet dan dagelijks over de kanaalbrug naar de stad fietsen om onderwijs te genieten.

Bovendien bepaalde de gemeenteraad reeds in 1980 dat er in Nijmegen een tweede openbare scholengemeenschap moest komen; immers de enige, openbare VO-school, de SSGN, groeide qua leerlingen uit haar jasje. De uitdaging van Nijmegen was om twee afzonderlijke, volwaardige openbare scholengemeenschappen te realiseren, inclusief een breed VMBO.

De Stedelijke Scholengemeenschap (SSGN) durft  de uitdaging aan om in 1983 te starten met onderwijsaanbod in de wijk Lindenholt.

Het blijkt een goede strategische keuze; immers in de wijk Lindenholt is nog geen onderwijsvoorziening voor het voortgezet onderwijs en daarnaast heeft de SSGN een luxeprobleem. Ze heeft te veel leerlingen. Deze groei is op gang gekomen toen de SSGN een viertal jaren eerder in de wijk de Hazenkamp een fraai nieuw schoolgebouw betrok.

De oorspronkelijke huisvesting in Lindenholt is verre van optimaal. Leerlingen en docenten zijn verspreid over barakken en leslokalen in de wijken Zellersacker, de Gildekamp en  later in Leuvensbroek.  In 1984 wordt het reeds bestaande barakkencomplex in Leuvensbroek uitgebreid naar 17 lokalen. Op 22 maart 1984 vindt de opening plaats en krijgen deze barakken de naam Stedelijke Scholengemeenschap Lindenholt. Op dat moment zitten zo’n 365 leerlingen op deze locatie die dan nog officieel onderdeel uitmaakt van de SSGN.

In september 1984, dus een half jaar, na de opening van het nieuwe barakkencomplex laat het college van B en W weten akkoord te gaan met de z.g. mavo-splitsing. In feite is dit de eerste stap op weg naar een zelfstandige scholengemeenschap in Lindenholt. In 1985 ziet de Stedelijke Mavo Lindenholt het licht. In de barakken zitten op dat moment SSGN-leerlingen en leerlingen die op de Stedelijke Mavo Lindenholt hun opleiding volgen.

In maart en april van 1987 wordt op de locatie een uitgebreide manifestatie gehouden ter ere van cineast Joris Ivens die van 1911 tot en met 1916 leerling van de stedelijke HBS, de voorloper van de SSGN, was. De opening werd onder meer bijgewoond door Joris’ jongste zus.

De tweede stap, ook een zelfstandige havo en atheneum, laat echter lang op zich wachten. Pas op 1 augustus 1987 is het zo ver; na 4 jaren wachten krijgt Nijmegen een tweede brede zelfstandige openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo. Het Lindenholt College is een feit.

Op 17 oktober 1987 is de feestelijke ‘opening’ van het Lindenholt College. Ter gelegenheid hiervan wordt een kunstwerk onthuld van beeldend kunstenaar Nur Tarim. Rector F. Rutz van de SSGN geeft op deze dag de voorzittershamer over aan E. Peters die zich nu de eerste rector van de nieuwe school mag noemen. Het Lindenholt College is een feit, maar is nog steeds gehuisvest in een groot barakkencomplex.

 


In het voorjaar van 1987 maakt de school grote furore door met 90 leerlingen in het programma “Wedden dat?” 50 keer in één lang touw springen. Wat in Nederland niet lukt, lukt enkele maanden later wel in Berlijn, in het programma “ Wetten dass…” met presentator Frank Elstner.

Op 26 oktober 1988 komt er verrassend nieuws van staatssecretaris Ginjaar-Maas van onderwijs. De school mag een nieuw gebouw van 8 miljoen gulden neerzetten pal naast de barakken. Het Lindenholt College is op dat moment de jongste en snelst groeiende scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo in Nijmegen. Het College heeft dan ook al een belangrijke streekfunctie; bijna de helft van de leerlingen is afkomstig uit Beuningen en Wijchen. De school eert de inmiddels oud-staatssecretaris Ginjaar-Maas als zij in 1991 de eerste steen legt van het nieuwe gebouw. Deze witte steen met haar naam heeft nog steeds een zichtbare plek in het gebouw.

Het kunstwerk van Nur Tarim heeft inmiddels een nieuwe plek gekregen bij de hoofdingang van de school.

Op 14 oktober 1992 is het feest. Het Lindenholt College viert de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw met sportaccommodatie, Leuvensbroek 30-01. Op 13 december 1999 verricht de toenmalige minister van onderwijs Loek Hermans de opening van het studiehuis op de derde verdieping, die in een later stadium op de school is gebouwd.

Van Lindenholt College naar Mondial College

Het Lindenholt College groeit uit tot een volwaardige scholengemeenschap met een goede naam. Veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen, een warme sfeer en goede schoolprestaties maken de school geliefd in de omgeving en de school groeit naar 1200 leerlingen, waarvan nog steeds de helft uit Nijmegen komt en de andere helft uit de buurgemeenten.

In juni 2001 verschijnt er een notitie vanuit het bestuur van de school, de Alliantie VO. Het betreft een fusierapport voor de VO-scholen die deel uitmaken van dit bestuur. In 2006 worden de plannen geconcretiseerd in het z.g. Implementatieplan Campus Nijmegen West.

Deze plannen hebben grote gevolgen voor het Lindenholt College. Inzet is namelijk om te komen tot één nieuw integraal vmbo in Nijmegen-West in één nieuw gebouw en om het aanbod van vwo en havo in stand te houden in het gebouw in Leuvensbroek.

De vmbo-T-afdeling van het Dominicus College en de brede vmbo-afdeling van het van het Maaswaal College aan de Streekweg fuseren met het Lindenholt College.
In 2007 gaat nieuwe school verder onder de naam Mondial College.
Er is geld en er zijn plannen voor een nieuw VMBO-gebouw in de wijk Meeuwse Acker. De school wordt voor de vele leerlingen uit Beuningen bereikbaar met een veilig fietspad.
Tot de nieuwbouw is het VMBO verdeeld over 3 gebouwen: in het schoolgebouw aan de  Energieweg 35, aan de Streekweg en in Leuvensbroek.  Een lange inspraakprocedure zorgt ervoor dat pas na 6 jaren bereikt is wat in de fusieplannen van 2001 reeds geschetst is.

Op 28 december 2014 wordt de nieuwe locatie voor het volledige VMBO geopend.

Het brede VMBO is niet zo’n lang leven beschoren.  Al per augustus 2017 stromen de VMBO-t-leerlingen weer in in gebouw Leuvensbroek en trekt het bestuursbureau van de Alliantie VO naar het schoolgebouw aan de Meeuwse Acker.

 

http://www.mondialcollege.nl/

Translate »