Wingerd

Start van basisschool de Wingerd in Leuvensbroek

“Als je hart koud is, je leven benauwd is, begin nog een schooltje  vandaag”. Zo luidde de eerste regel van het  lied dat we samen voor de ouders en kinderen zongen tijdens  de viering van het tienjarig bestaan van basisschool De Wingerd in 1995

Tien jaar eerder, op 12 augustus 1985 toen de wet op het basisonderwijs inging, werd de opening van de Wingerd gevierd met de symbolische ‘eerste steen legging’ door Dhr Weusten als voorzitter van het bestuur van de Rosa-scholen. Er was een gloednieuw gebouw verrezen middenin de appelboomgaard. Het zou nog enkele jaren duren voordat de eerste huizen in deze zogenaamde Vlek G opgeleverd werden.

De naam ‘De Wingerd’ was bedacht door bestuurslid Gerard Bal. In het gedicht van Ronald Holst is de wingerd een symbool voor een muur waarlangs je kunt groeien, aldus de regels: “ Heen en weer geslingerd zonder rust nog duur. Was ik maar een Wingerd  had ik maar een  muur”.

In het begin was het voor de schooldirectie die bestond uit Jacques Jacobs en Lidy Witteveen, een uitdaging om zowel samen te werken als de concurrentie aan te gaan met de andere scholen in Lindenholt. Aanvankelijk moest de Wingerd het hebben van leerlingen van enthousiaste ouders die zich herkenden in de idealen van deze nieuwe school enerzijds, en anderzijds van leerlingen die op andere scholen vastliepen.

Na die pioniersjaren groeide de school gestaag. Het hoofdgebouw zat al snel bomvol. Er verschenen noodlokalen op de speelplaats die, om de slechte staat hiervan te verbloemen, semi-permanente bouw werd genoemd. Al gauw zaten er meer leerlingen in de bijgebouwen dan in het fraaie hoofdgebouw. Toch bleven de aanmeldingen komen.

Een van de sterke punten van de Wingerd was het enthousiaste team van leerkrachten en de fantastische hulp die onwaarschijnlijk veel ouders boden. In de nieuwe wijk waren nog nauwelijks activiteiten. De school werkte daarom als een sociaal magneet. De  druk bezochte feestavond voor ouders en team was een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Er werken nu nog steeds mensen uit de begintijd van de Wingerd.

De noodlokalen zijn inmiddels verdwenen en het hoofdgebouw heeft een extra verdieping gekregen.

Ook anno 2022 is de Wingerd een plek waar onderwijs op maat wordt geboden aan een zeer diverse leerlingpopulatie. Het zit in het DNA van De Wingerd om optimale kansen te bieden voor ieder kind!

Translate »