Lindenholt Leeft

Elke twee maanden valt de glossy Lindenholt Leeft in de bus. En op veel plaatsen in de wijk ligt het blad klaar om meegenomen te worden.

Een blad van, voor en door wijkbewoners over wat er in Lindenholt leeft en er te beleven valt. Vaste rubrieken, verschillende columnisten, aandacht voor sport en cultuur, een overzicht van activiteiten, aandacht voor de natuur en het groen in de wijk, ruimte voor adverteerders uit de wijk en aandacht voor nieuwe ondernemers.

Al dertien jaar lang maakt de redactie dit wijkblad. Reden genoeg om eens bij te praten met de eindredacteur Gerard van Bruggen.

In 2009 sprak de opbouwwerker van de gemeente hem aan. Om de sociale cohesie in de wijken te vergroten zouden er wijkbladen moeten komen. De eerste was er al in Dukenburg. Lindenholt zou nummer twee worden. Gerard had al de nodige ervaring met redactiewerk, eerst bij het personeelsblad van zijn werk, later als bewoner in zijn appartementencomplex en toen hij gevraagd werd, al een paar jaar met het buurtblad van Heeskesacker. De werktitel werd Lindenholt Bulletin, maar al snel kwam de naam Lindenholt Leeft opzetten. Volgens Gerard was het Marja van Megen die deze naam voorstelde.
Voor de redactie aan de slag kon, moesten ze op cursus om met vallen en opstaan een professioneel opmaakprogramma onder de knie te krijgen.

Het blad wordt intussen volgens een strak schema gemaakt. Duidelijk is wanneer de kopij er moet zijn en wanneer het blad naar de drukker moet om op tijd verspreid te kunnen worden. Zich druk maken over de hoeveelheid kopij doet de redactie niet meer. De wijkbewoners hebben de weg naar Lindenholt Leeft gevonden. Wel blijft de redactie altijd bezig met het zoeken naar boeiende verhalen. Fietsend door de wijk met een oog voor nieuwe ondernemingen, nieuwe initiatieven en voor gewone mensen met een ongewone hobby.

Hoe het magazine steeds een afspiegeling blijft van de tijd waarin het verschijnt, blijkt wel uit de aandacht die er in 2022 was voor wat je kunt doen als je in de problemen bent gekomen. Onder het kopje “als het even wat tegen zit” was er aandacht voor de plekken waar hulp is. Aandacht voor schuldhulpverlening, voor de Vincentius Vereniging, voor de voedselbank. Gericht om de drempel naar het zoeken van hulp te verlagen.

Bijna alles gebeurt met vrijwilligers; de interviews, het schrijven van artikelen, het maken van de foto’s, de redactie, de opmaak, het overleg met de gemeente, de zoektocht naar adverteerders. Alleen de drukkerij moet betaald en de bezorgers krijgen een bescheiden vergoeding. Twee-derde van de kosten betaalt de gemeente, een-derde komt uit advertentiekosten.

Bij Lindenholt Leeft hoort ook een interactieve website met ruim 800 volgers. Een buurtsite die je waarschuwt als er in Lindenholt iets wordt georganiseerd. De glossy zelf heeft een veelvoud van bezorgadressen en lezers. Het wordt huis-aan-huis bezorgd op 6000 adressen en ligt klaar op een tiental afhaalpunten.

Lindenholt Leeft levert zo een belangrijke bijdrage als wijkverbinder. In de woorden van de trotse eindredacteur Gerard van Bruggen: een blad met aandacht voor alles dat energie kost en nieuwe energie oplevert.

https://lindenholtleeft.nl/

Translate »