De Agneskerk, is net als de Sint Agnetenweg, op grond van historische argumenten, genoemd naar de H. Agnes. Ongeveer op de plaats van de Voorstenkamp heeft namelijk zo’n 450 jaar geleden een nonnenklooster ge­staan, het Agnietenklooster.
De eerste aanzetten voor de bouw van een hulpkerk in Neerbosch werden al in 1930 gegeven. In de parochie van St. Antonius Abt, waar Neerbosch onder viel, met de  kerk  op de Dennenstraat, vreesde men echter, dat de bouw van een nieuwe kerk over het kanaal te veel zou kosten. Bovendien was -zeer belangrijk- mijnheer pastoor tegen.
In 1932 kwam er een brief van de bisschop, waarin stond dat er een kerk moest komen. Bij de goede bedoelingen is het toen gebleven, er gebeurde niets.

In 1952 ontstonden toch weer plannen voor een hulpkerk, en begin 1953 werd besloten er een te bouwen. Er zouden op zondag twee H. Missen gelezen worden -om 8.00 uur en 10.00 uur- maar er kon niet gedoopt, getrouwd of begraven worden.
De financiering vormde het grootste probleem. Vele parochianen droegen hun steentje bij d.m.v. werkzaamheden of geldinzamelingen . De bisschop keurde de plannen goed en in de winter van 1953/1954 kon worden gebouwd.
De plaats was nog wat omstreden want de mensen van de Nieuwstadweg wilden de kerk in hun straat en er wordt beweerd dat zij de bouwmaterialen die al op de St.Agnetenweg lagen naar de Nieuwstadweg verplaatst hebben. Op 25 april 1954, werd onder jubelend geklep van het kleine kerkklokje de kerk ingezegend.

Tot 1976 zou de kapel als bijkerk in functie blijven en door de Dominicanen worden bediend. Maar de plannen voor het stadsdeel Lindenholt maakten een nieuwe zelfstandige parochie nodig.

Pater H.J. van Beurden werd als eerste pastor en dus ‘bouwpastoor’ benoemd. Hij nam de pastorale verantwoordelijkheid over van de Dominicanen. Een nieuwe kerkruimte stond gepland voor de periode 1980-1983. In het weekeinde van 2/3 oktober 1976 werd de brief van bis­schop J. Bluijssen voorgelezen waarin o.a. stond dat met in­gang van 1 oktober 1976 de parochie Lindenholt formeel werd opgericht (als 23e parochie van Nij­megen).
De kapel zou 22 januari 1977 parochie­kerk zijn: de parochie Lindenholt stond nu op eigen benen.

Begin 1986 bleek opnieuw een stevige opknapbeurt van de Agneskerk nodig. In een overleg tussen bisdom, dekenaat en parochie werd eind 1988 besloten tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. De poging om de nieuwbouw oecumenisch op te zetten, samen met de Hervormde/Gereformeerde wijkgemeente strandde, omdat haar statuten geen projecten op lange termijn toestaan.

Het zou toch nog tot eind maart 1992 duren voor de eerste spade de grond inging. Op 23 augustus metselde bisschop Mgr. J. Bluijssen de Hoeksteen in het half voltooide gebouw en op 11 december 1992 werd de kerk opgeleverd.

Op 14 december werd begonnen met de sloop van de oude Agneskapel: na twee dagen was het karwei geklaard.

Op 7 februari 1993 kwam bisschop, Mgr. J. ter Schure, toen de bisschop van Den Bosch, de nieuwe kerkruimte wijden. Op die dag is er een koker ingemetseld onder de steen, met daarin alle namen van de parochianen in 1993.
         

 Bewerkt Uit: het boekje bij gelegenheid van de wijding van de huidige kerk.

 

https://www.agneskerklindenholt.nl/algemeen/geschiedenis/

Translate »