Sint Agnetenweg

De weg is veel ouder, maar de naam St. Agnetenweg stamt uit 1924. In verband met de aanleg van het Maas-Waalkanaal stelde de gemeenteraad deze naam vast voor het gedeelte van de Dorpsstraat in Neerbosch tussen de Westkanaaldijk en de Spoordijk (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924). De Dorpsstraat maakte vroeger deel uit van de grote weg van Nijmegen door Hees en Neerbosch naar de Teersdijk. Het laatste deel werd Nonnenstraat genoemd. De St. Agnetenweg is genoemd naar het voormalige Klooster St. Agnes dat aan dit weggedeelte bij de Schaapswetering was gelegen. Het klooster was al in 1584 gedeeltelijk gesloopt, maar de boerderij met de naam Het Klooster (De Kloosterhof), St. Agnetenweg 119, stond er nog, toen begonnen werd met de bouw van de buurt de Voorstenkamp in de wijk De Kamp. De boerderij is in september 1977 door brand verwoest. De open ruimte op de hoek van de zogenaamde 10e en 17e straat in de Voorstenkamp is het enige wat ervan over is. De aanleg van het Maas-Waalkanaal in de jaren ’20 had verstrekkende gevolgen voor Neerbosch en voor de Dorpsstraat die bij de Dennenstraat (vanaf 1925: Dr. de Blécourstraat) begon. Een halve eeuw later heeft het eerste deel van de straat plaats gemaakt voor de Energieweg. Sinds kort begint de Dorpsstraat bij het Gaziantepplein.
st. Agnetenweg rechts Nieuwst

Ook het gedeelte dat in 1924 een nieuwe naam kreeg, heeft  terrein moeten inleveren. Op de plek van het laatste gedeelte van de St. Agnetenweg liggen nu delen van de buurt de Voorstenkamp (de zogenaamde 10e straat), het Takenhofplein en het bedrijventerrein Brabantse Poort. De nieuwe aansluiting op de IJpenbroekweg heeft dezelfde naam gekregen als het overgebleven deel van de St. Agnetenweg (raadsbesluit d.d. 2 december 1976). Het nieuwe weggedeelte ligt ten zuiden van de boerderij Hazelarenbosch, St. Agnetenweg 98, die in of omstreeks 1975 is gesloopt. Jan van Hazel was in 1492 eigenaar van De Hazelenbosch. De boerderij Bloemberg, St. Agnetenweg 143, is in 1972 afgebroken om plaats te maken voor het Takenhofplein. Op de rand van de Takenhoffontein die in 2000 op het vernieuwde plein in gebruik genomen is, staan de volgende dichtregels van H.H. ter Balkt: “Hazelaar plantte ik / voor haar vier poorten, / al haast vervluchtigd; / voor haar rose bloesem.” Aan de kant van de Westkanaaldijk staat sinds 2011 een deel van het kunstwerk On the road van Rob Sweere. Het bestaat uit twee identieke delen aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal op de plaats waar vroeger de Dorpsstraat liep. Hiermee wordt de oude verbinding opnieuw zichtbaar gemaakt.

Tekst: Rob Essers

St. Agnetenweg 2 en 4

St 2,4                  

Op nr. 2 woonde sinds 1930 de fam. W.Coenders, die van de Oude Zwanenstraat kwam. In 1955 trouwde dochter Riet thuis in. W. Coenders kwam in 1965 te overlijden, hij werd 74 jaar. In 1967 vertrok mevr. Coenders met fam. J.Nijs (dochter) naar Wychen. Tot 1974 woonde hier nog Trees v.d. Broek (fam. de Bruin), zij vertrokken naar de Nieuwstadweg.

Op nr. 4 woonde eerst Piet van Boxtel die van de Nieuwstadweg naar hier gekomen was in 1921 een bakkerij begon. In 1932 vertrok hij naar St. Agnetenweg 44. Sinds 1933 woonde de familie v.d. Broek hier, daarvoor woonden zij op de Weteringweg. In 1974 werd het pand afgebroken en vertrok de familie v.d. Broek ook naar de Nieuwstadweg. Dorus  v.d.Broek  trok de pont die in de oorlogsjaren gebruikt werd toen de bruggen buiten gebruik waren.

Het Maas-Waal kanaal heeft de Dorpsstraat enorm ingekort. Aan de overzijde van kanaal wordt de Dorpsstraat dan St. Agnetenweg, genoemd naar het klooster van de Agnieten, dat hier  vroeger stond.  In de oorlogsjaren, toen de bruggen buiten gebruik waren, kon men hier met de pont overgezet worden. Deze pont werd getrokken door Dorus v.d. Broek en was in gebruik van  ’s morgens tot ’s avonds. Anders gezegd, de pont was in gebruik van zonsopgang tot zonsondergang.  De kosten waren 5 cent per persoon, met de fiets erbij was het 10 cent, soms werd er wel eens een koe overgezet. De fam. v. d. Broek woonde sinds 1933 op St. Agnetenweg no.4, daarvoor woonden zij aan de Weteringweg. In 1974 werd het pand afgebroken en de fam. Th.v.d.Broek vertrok naar de Nieuwstadsweg.

 

St. Agnetenweg 21

21            St. Agnetenweg 21
Aan de overkant van St.Agnetenweg 2-4 ligt een stuk grond met hoge populieren dat drietip genoemd werd. Dit is er nog steeds. Dan komen we bij nrs 21 en 23. Vroeger woonde J.v.Kesteren hier ,die naar de Dennenstraat vertrok. De fam. C. Termeer kwam hier toen wonen. In 1938 trouwde zoon Jan thuis in. De schuur werd tot woonhuis verbouwd en in 1949 gaat de fam. J.Termeer hier met hun ouders wonen. Dat was nr. 23. Vader C.Termeer overleed in 1952 en moeder in 1963. Toen nr. 21 leeg kwam werd dit betrokken door de fam. TH. Termeer die tot dan in de Broekstraat woonde. De familie had gemengd bedrijf met de laatste jaren groenteverkoop aan huis. Toen in 1959 kassen werden gezet werden de kersenbomen gerooid en de koeien verkocht. 14 augustus 1975 vertrok de fam. Jan Termeer naar Weurt en hun pand werd afgebroken. De fam. Th. Termeer was in 1972 al naar Weurt vertrokken en hun pand werd in 1974 afgebroken.

 

St. Agnetenweg 29 (bestaat nog)

29                             nr 29 (2)

 

De Familie Rossen had vanaf 1920 hier een schoenmakerij. Rossen was lid van de vrijwillige brandweer en agent van “Nat. Ned. van 1945” verzekeringen. De familie bezorgde de krant in Neerbosch. Rossen zorgde er ook voor dat de gaslampen in Neerbosch aan-  en uitgetrokken werden. In 1935 kwamen de eerste electrische lampen die stuk voor stuk met een sleutel werden ontstoken. Rossen stierf in 1940, zijn vrouw bleef wonen tot 1956. Sinds 1956 woonde de fam. Giesbertz hier. Het pand werd in 1963 verbouwd W.Giesbertz was depôthhouder van gasflessen van o.a. Calpam.

 

St. Agnetenweg 31 (bestaat nog)

nr 31 1           nr 31 2

 

Hier was het timmerbedrijf van J. en M. Teuwsen. Het pand werd in 1922 gebouwd door J. Teuwsen, zijn vorige pand moest wijken voor het kanaal. In 1975 werd het timmerbedrijf opgeheven, J.Teuwsen is dan inmiddels overleden. M.Teuwsen vertrok in 1978 naar Hatert en het pand werd gekocht door Gré Haerkens.

 

St. Agnetenweg 33 tm 39 (bestaat nog)

St.Agnetenweg 33-39 1971                        St.Agnetenweg 33-39
In 1965 bouwde de Wed. v. Swam aan de overkant een blok van twee. Mevr. v. Swam ging wonen op nr.33, naar zoon Gerard op nr.35 Zij zijn beter bekend onder de naam; Aannemersbedrijf Wed. v. Swam en Zn. ! In 1971 trok de dochter van Herman Broekman, St. Agnetenweg 43,  die dan Kuijpers heet, naar de nieuwbouw woning, een blok van twee, St. Agnetenweg 37. Twee jaar later gaan zij naar no.39. Dit nieuwbouw blok is van 1966. Op nr. 37 woonde aanvankelijk Ton v.Erp, dirigent van het jongerenkoor in Neerbosch,hij vertrok in 1971 naar Wijchen. Op nr.39 woonde tot 1973 Steenwelle van de Boerenbond.

 

St. Agnetenweg 43

43                      H.Broekman melkbezorger bijgenaamd Erdal

Hier woonden sinds 1815 de Broekmannen, te beginnen met grootvader Albert,vader Antoon, overleden in 1940 en als laatste de familie Herman Broekman. Deze begon in 1919 een melkslijterij. Hij werd de oudste nog werkende melkslijter in Nijmegen. Aanvankelijk begon hij met de fiets, daarna de hondenkar en van 1930 tot 1969 de ponywagen. In juli 1978 werd de boerderij afgebroken. De familie Broekman verhuist naar de Voorstenkamp waar Herman in december van dat jaar overlijdt. Op de plaats van de boerderij begint nu ” de Johanneshof”.

 

St. Agnetenweg 44 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 44 (2)                          44

We zien hier de winkel van Piet van Boxtel. De fam. woonde aanvankelijk op de Nieuwstadweg, maar dat was voor 1900. Zij vertrokken naar de St. Agnetenweg 4 waar Piet in 1921 een bakkerij begon. Toen in 1932 Jan Föllings  (Seintje)  uit bovenstaand pand vertrok besliste van Boxtel snel en met Allerheiligen trok hij in dit pand. Er was een café, een maalderij en een bakkerij. De hoofdingang was toen nog aan de Nieuwstadweg maar na veel touwtrekken met div. instanties werd dit veranderd. Het café werd winkel die door mevr. van Boxtel gedreven werd. Piet bezorgde brood in de hele omgeving. De maalderij werd in 1933 verhuurd aan W. Koning. Zoon Frits van Boxtel nam in 1948 de zaak over en zijn ouders gingen boven wonen. In 1951 nam dochter Jo de zaak van haar broer over. De fam. P. van Boxtel vertrok in mei 1974 naar Beuningen. Het pand werd verkocht en in dit jaar vertrok fam. A. Wintjes (dochter Jo) ook naar Beuningen.

 

St. Agnetenweg 45, 47 en 49 (bestaan nog)

45         St.Agnetenweg 45-49 (3)
Het pand op St.Agnetenweg nr.47 is van 1955 en wordt bewoond door de fam.H.Theunissen. Hij is garagehouder sinds 1948, met zijn bedrijf op no.45. De fam. Theunissen had een taxibedrijf van 1935 tot 1953.

Sinds 1955 woonde de fam.J.H.Theunissen op St.Agnetenweg nr.49. In 1977 vestigde de fam. J.Peters zich hier. Sinds juli 1980 woont hier de fam. Jo Peters van de Hippe Kip.

 

St. Agnetenweg 46

St. Agnetenweg 46      St. Agnetenweg 46     nr 46 (3)

Van 1920 tot 1930 woonde hier de familie J.v.d. Water die daarna naar een nieuwe woning Nieuwstadweg 9 verhuisde. In 1930 kwam de fam. Rosmalen van de St.Teunismolenweg naar hier, waar zij woonden en werkten tot 1958 met hun tuinderij. In 1958 gaat wed.Rosmalen-Derks op nr. 48 wonen en zoon Gerrit op dit adres tot zijn overlijden in 1972 (52 jaar oud). In 1973 werd de boerderij afgebroken en bouwde C.Theunissen een bungalow met ingang aan de Nieuwstadweg.

 

St. Agnetenweg 48 (bestaat nog)

nr 48 Huis Rosmalen                    
In 1958 bouwt Piet Rutten voor weduwe mevr. Rosmalen-Derks (voorheen St. Agnetenweg 46) deze nieuwe woning.

 

St. Agnetenweg 53 en 55 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 53 + 55    nr 53 en 55

De familie J.H.Theunissen woonde op nr. 53. In 1919 begon men hier als voerman en slepersbedrijf met paard en kar. in 1931 was het bedrijf uitgegroeid tot 10 paarden en karren. Het was in 1932 toen de eerste auto ging rijden. Tot 1938 hadden zij een kolenhandel en een handel in zand en grint met een eigen loswal aan het kanaal. In 1983 telt het bedrijf zo’n 20 vrachtwagens variërend van 18 tot 30 ton en men is vrachtwagendealer van de M.A.N. Van 1955 tot 1974 bewoonde zoon Wim Theunissen het ouderlijk huis. In 1974 laat hij zijn nieuwe pand bouwen, nr. 57.

 

St. Agnetenweg 56

 

St. Agnetenweg 56Vroeger woonde hier Ded v.d. Water en vanaf 1929 de fam. Koos Teuwsen. Het pand werd in 1938 verbouwd en geschikt gemaakt voor twee gezinnen. In dat jaar trouwde Cobus Hofman, aannemer, met de dochter van Teuwsen. Mevr. Teuwsen, beter bekend als Mina van Koos de Pruus, was bekend als de vroedvrouw van Neerbosch. Zij werd 61 jaar en overleed in 1947. Haar man die in 1945 overleed werd 65 jaar, hij was tuinman op de Weesinrichting Kinderdorp Neerbosch. Jo Ratering woonde hier nog een poosje. De fam Hofman vertrok in 1950 naar Nijmegen. De fam. H.Loermans ging hier wonen in 1950. Op hun boerderij was plaats voor een aantal melkkoeien, fokzeugen en honderden kippen. Op 1 juni 1966 overleed H. Loermans. Tien jaar later, in maart 1976, kwam een einde aan de boerderij, het woonhuis bleef staan, alle andere gebouwen werden afgebroken.

 

St. Agnetenweg 60 en 62 (bestaat nog)

St.Agnetenweg 60 1971                         St.Agnetenweg 62 1971
In 1929 trouwde C.v.Haren in, op de boerderij van G.Otten, St.Agnetenweg 62. Er stonden twee kippennokken, een varkensschuur en een schuur voor opslag enz. Deze schuur kwam goed van pas, toen in 1965 het woonhuis gedeeltelijk door brand werd verwoest. De familie huisde in de schuur tot in 1966 de nieuwe woning gereed kwam. Deze woning staat in hun vroegere boomgaard. Nu is er van de boerderij niets meer over, de schuur staat er nog, als stille getuige van vroeger jaren. Het nieuwe pand kreeg no.60. De schuur heeft nr 62 gekregen nadat het geheel verbouwd is en er een taxibedrijf intrek nam.

 

St. Agnetenweg 65 (bestaat nog)

Jan Derks, beter bekend als Jan de smid, bouwde in 1916 dit pand als woonhuis met smederij. Jan begon zijn bedrijf in de boerderij van zijn broer Bertus op nr. 75. Jan werd 79 jaar en stierf in 1960. In 1945 had hij zijn bedrijf al overgedaan aan  Jan Haerkens. 2 februari 1950 werd een zwarte dag in de geschiedenis van  Neerbosch. Tijdens werkzaamheden aan ijzeren palen kwam het tot een ontploffing. De gevolgen waren verschrikkelijk, er waren 3 doden, Jan Haerkens 46 jaar, H.Perlo 19 jaar en W.van Bremen 18 jaar. De smederij werd grotendeels verwoest, maar toch weer opgebouwd. Een neef uit Malden, Piet Haerkens, nam het bedrijf tijdelijk over.

Dan verkoopt Mevr. Haerkens-Tromp de smederij aan G.Strik die hier werkte tot 1963. De afbraak van veel boerderijen had tot gevolg dat er geen toekomst meer was voor een smederij.

In maart 1964 kocht W.Wellen het pand en op 22 januari 1965 begint Wim Peters hier op bescheiden schaal een nieuw bedrijf. Vele vroegere klanten van hem bij de Boerenbond kopen bij hem. In 1970 gaat hij zijn bedrijf ” ’t Lindenholt “noemen. Wim Peters overleed in december 1977 op 55 jarige leeftijd. Zijn vrouw en zoon Gerard zetten het bedrijf voort en verhuizen in 1985 naar de overkant alwaar zij ook een tuincentrum beginnen.

Na diverse bedrijfjes in het hoofdgebouw vestigt in 1998 Salon Ester (kapsalon) zich in het bijgebouw.
De salon wordt  in 2005 naar het hoofdgebouw verplaatst waarna in 2017 Wouter Gabeler zich in het bijgebouw vestigt met “Wouter fiets service Nijmegen”

Lees meer onder de kopGeschiedenis -> Oorlog” het item “Ontploffing in smederij”

St. Agnetenweg 63 (bestaat nog)

Boerenbond 1 1971           St.Agnetenweg 63

In 1906 werd de boerenbond opgezet. Deze diende om gezamenlijk goederen in te kopen en ander zaken te regelen. Hij zat eerst op de deel bij P.Wellen, maar daar werd het snel te klein. Hij verhuisde naar de Dennenstraat aan de achterzijde van het parochiehuis, maar het graven van het kanaal maakte de afstand bezwaarlijk. In 1935-1936 werd op de |St.Agnetenweg voor 500 gulden (250 euro) een stuk grond gekocht van Joh. Theunissen. Hier werd de boerenbond gebouwd. Nu is hierin supermarkt Spar gevestigd.

 

St. Agnetenweg 66

St.Agnetenweg 66 1966

 

Op St.Agnetenweg 66 staat het pand van H.Senten en is van 1758. Voor 1923 woonde hier de fam. P.Hopman. Vader P.Senten kocht toen deze boerderij. Rond 1965 was dit bedrijf uitgegroeid tot een varkens fokbedrijf met zeker 50 fokzeugen. P.Senten stierf in oktober 1969, hij werd 91 jaar. De boerderij werd in 1972 aan de gemeente verkocht en in 1975 werden alle bijgebouwen afgebroken. Dat was tevens het einde van de boerderij.

 

 

 

St. Agnetenweg 69-71 (bestaat nog)

St ag 69+71 1971

 

Deze twee huizen zijn gebouwd in 1955. De familie P. Haerkens woonde op nr. 69 tot 1958, daarna kwam de familie Derks hier wonen.

Op nr. 71 woonde de familie Wellen.

 

 

 

 

St. Agnetenweg 72 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 72

 

De fam. Wellen liet in 1947 zijn woning met winkel bouwen. Het pand staat in de boomgaard van Senten. In het achterhuis was een garagebedrijf en een werkplaats voor landbouwwerktuigen. Tot 1968  was in de voorkamer een fietsenwinkel. In 1970 werd de garage enz. afgestoten en W.Wellen zet een recycling bedrijf op.

 

 

 

St. Agnetenweg 73 (bestaat nog)

      St. Agnetenweg 73In 1937 bouwde G. Tromp Jr. dit woonhuis met winkel.

Hij kocht de grond van Bertus de smid (Derks)  fl. 2.25   (ong.  € 1 ) per m. Gerrit Tromp bracht brood rond met paard en wagen, later met de transportfiets en tenslotte, tot 1950, met de auto. In 1964 hield hij op in de bakkerij en op 31 december 1971 werd de winkel gesloten. Het pand werd verbouwd en de winkel werd woonkamer.

 

St. Agnetenweg 74

St. Agnetenweg 74 Boerderij                               St. Agnetenweg 74

Vroeger woonde hier de fam. P.Pauls met boerderij en timmerwerkplaats. Verschillende percelen weiland en bouwland in Neerbosch waren eigendom van deze familie. Verder naar achteren, in wat men ” ’t Broek” noemde, hadden zij nog enkele percelen bos. In 1903 trouwde Piet Wellen in met dochter Wilhelmina Pauls. Jansen Agnetenweg 74De boerderij werd in 1947 verbouwd tot twee woningen nr. 74 en nr. 76. Op nr. 74 gaat de fam.  A.Jansen-Wellen wonen en op nr. 76 de fam. H.Wellen-Lamers. In 1961 stierf H.Wellen op 53 jarige leeftijd. Hij was o.a. secretaris van de polder, zaakvoerder en secretaris van de boerenbond, lid van de gemeenteraad in Nijmegen en verzekeringsagent van de N.C.B. Zijn vrouw blijft hier wonen.Het pand werd in 1971 aan de gemeente verkocht. In 1984 is het afgebroken en is daar nu tuincentrum Lindenholt gevestigd.

 

 

St. Agnetenweg 75 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 75 (3)                  F13498

Vanaf 1946 tot 1975 woonde Hent Broekman op deze boerderij die vroeger “de Putberg”heette. Hij kocht de boerderij van Bertus de smid die hier woonde met zijn zus Betje. Broer Jan had hier zijn smederij die hij later voortzette op nr.65. Bertus en Betje gingen in 1946 wonen in een tot woning verbouwde schuur achter de boerderij, Zwanenstraat 120. Hent Broekman verbouwde het woongedeelte van de boerderij, 5 augustus 1949 werd het pand door brand geheel verwoest. Mei 1950 werd het achterhuis opgebouwd en het woonhuis kwam en 1955 gereed. In 1962 ontstond er nog wat brandschade. Op 5 november 1975 vertrok de fam. Broekman naar Alverna. De boerderij is tegenwoordig wijkcentrum met de ingang aan de Zwanenstraat.

(meer…)

St. Agnetenweg 77 “café ’t Zwaantje” (bestaat nog)

 

't Zwaantje

Café ”t Zwaantje dankt haar naam aan herberg ” ’t Zwaantje” dat zich vroeger bevond op de hoek van de Teersdijk en de Zwanenstraat. Het is in 1896 gekocht door Hendrik Theunissen, die daar met vrouw en 7 kinderen woonde. Het was uitsluitend een boerderij. In 1932 nam zoon Wim het bedrijf over samen met zijn vrouw Martha Kerschbaum en hij had van meet af aan de bedoeling er ook een café te beginnen.

 

 

(meer…)

St. Agnetenweg 82 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 82

 

Dit pand werd in 1924 gebouwd door Grad Akkers. Deze had een schoenmakerij en zijn vrouw dreef een kruideniersbedrijf (geen melk en brood). In 1945 stierf Grad Akkers, hij werd 52 jaar. Zijn zoon Theo nam de schoenmakerij over tot ongeveer 1960, en rond 1970 sluit het kruideniersbedrijf.Na een verbouwing gaat zoon Wim in het voorste deel wonen, de andere familieleden bewonen het achterste deel. In 1980 stierf moeder Akkers, zij werd 82 jaar.

(meer…)

St. Agnetenweg 87 (bestaat nog)

St. Agnetenweg 87St.Agnetenweg 87 is een pand uit 1922, gebouwd door Koos Elmans. Er woonden hier twee gezinnen, t.w. de fam.Elmans en de fam.J.Rosmalen. De fam. Elmans had aanvankelijk een boerderij, in 1940 gingen zij voerwerk doen. Rond 1948 ontstond het transportbedrijf J.Elmans en Zonen. Zoon Jan trouwde toen thuis in. In 1953 vertrok de fam. Jan Elmans naar de Woezikse straat. Toen in 1958 moeder Elmans overleed kwam zoon Jan met zijn gezin weer naar Neerbosch terug, om voor vader en de nog niet getrouwde broers te zorgen. In 1961 vertrokken ze naar de Winkelsteegseweg. Zoon Huub vertrok naar de Woeziksestraat en zijn vader ging met hem mee. Deze overleed in 1970, en werd 72 jaar. Zoon Sjaak was inmiddels al naar Wijchen vertrokken. In 1969 vertrok de jongste zoon Wim met zijn bedrijf naar Wijchen. De fam. Rosmalen vinden we terug op de Nieuwstadsweg 63. In 1963 vestigde zich Piet van Swam op de St.Agnetenweg 87. Een jaar later kwam de wed. v.Swam hier ook wonen, tot haar nieuwe woning op nr.33 gereed was. In 1967 verbouwde Wim v. Swam Jr. de voorzijde en in 1970 werd de verbouwing afgewerkt. Nu bood dit pand weer woonruimte aan twee gezinnen, de twee broers Jos en Wim wonen er.

 

St. Agnetenweg 88 (bestaat nog)

St. Agnetenweg  88 3                       St. Agnetenweg 88 (2)

Het pand werd in 1901 gebouwd door C.Pauls, timmerman en wagenmaker en zoon van P.Pauls die op nr. 74 woonde. Uit verhalen is gebleken dat C.Pauls een goed vakman was en wielen maken was zijn specialiteit.In 1940 stierf hij op 75 jarige leeftijd. Wed Pauls-Hopman verpachtte de boerderij aan Frans Schamp, maar bleef zelf een paar kamers bewonen. In 1950 werd het pand aan C.Geutjes verkocht, die het in 1964 enigszins verbouwde. Wed. Pauls-Hopman stierf in 1965 op 88 jarige leeftijd bij haar dochter op de Hatertseweg.

 

St. Agnetenweg 97

St. Agnetenweg 97 (2)              St. Agnetenweg 97 (1)
St.Agnetenweg 97, vroeger Dorpsstraat 313, werd in 1869 gebouwd door Jan Schamp. Veel materiaal werd gebruikt van de resten van de door brand verwoeste boerderij “De Takenhof”. In 1907 trouwde Gradus Willems in. De fam. H.Otten woonde hier in 1952, dan wordt de fam. M.Leenders de nieuwe bewoner. Zij woonden en werkten hier, tot aan de afbraak in 1976.

 

St. Agnetenweg 98 “Hazelarenbosch”

hazelarenbosch2                   Hazelarenbosch voor-zijgevel

Boerderij de Hazelarenbosch was gevestigd aan de St. Agnetenweg 98, vroeger Dorpstraat 128. De naam komt van Jan van Hazel, die de boerderij in 1301 bouwde. Hij lag zo’n 50 m van de weg af. Als pachters werden o.a. genoemd ene Albers en Peter Leenders. In 1913 kochten Herman Jansen en Corstiaanse dit bedrijf. Na het overlijden van Mevr. Jansen, beter bekend als Mieke van de Hazelarenbosch, in dec. 1951 woonde en werkte hier nog zoon Joseph tot 1972. Zij vertrokken toen naar Balgoy. In 1974 werd het pand afgebroken. Tijdens de oorlog was een van de schuren ingericht als noodkerk.

 

CCF28052014_00000

 

 

Een broer van Joseph Jansen, Piet Jansen, bouwde in 1950 een eigen woning bij de boerderij, links op de foto. Deze familie vertrok in 1970 naar Overasselt.

 

(meer…)

St. Agnetenweg 109 “De Takenhof”

St.Agnetenweg 109    St. Agnetenweg 109    St. Agnetenweg 109 (2)

De takenhof met mevr. Wllems

Mevrouw Willems

“De Takenhof” stond op St.Agnetenweg 109, vroeger Dorpsstraat 319. De eerste bekende verkoping was van 30 Juli 1860, ten huize van Jan Thoonsen, eigenaar van café ’t Zwaantje aan de Teersdijk. ln 1869 werd de boerderij door brand verwoest. De eigenaren van toen waren, Jan en Hermanus Schamp. Jan bouwde St. Agnetenweg no.97 en Hermanus no.109. Dit laatste pand werd weer “Takenhof”. Na het overlijden van Hermanus in 1913, werd Piet Jansen eigenaar en Toon, Rein en Kaatje Hutten werden de pachters. Tien jaar later, ging het pand in eigendom over aan de fam. P.Thoonsen. Hein Willems trouwde in, met de dochter van P.Thoonsen en werd de nieuwe eigenaar. P.Thoonsen stierf in januari 1963. Twaalf jaar kunnen ze daar nog wonen, want op 24 januari 1975 vertrok de fam. Hein Willems naar Beuningen. Het pand werd afgebroken. Met de afbraak is niet alles voorbij, want de naam zal blijven voortbestaan in het Takenhofplein, dat nu even verderop ligt. Of er straks nog iemand is, die weet, dat er ooit een boerderij bestond met die naam dat is een andere vraag.

 

St. Agnetenweg 110

St. Agnetenweg 110
Aan de overkant van de Kleine Bloemberg bouwde Piet Pauwels in 1972 een bedrijfspand. Het stuk grond droeg de naam “‘t Hursje”. Piet Pauwels had een loonbedrijf, zijn woning bouwde hij in 1963. Het werd St.Agnetenweg 110 De eerste combine werd in 1967 aangeschaft. Het bedrijf was dan inmiddels uitgegroeid tot een Aannemers Bedrijf in Grondverzet. Er waren toen 4 graafmachines aan het werk. Verder hield hij zich bezig met het slopen van woningen en boerderijen. In 1971 gaat de fam. Piet Pauwels met het bedrijf naar de Dr. de Blecourtstraat.

 

St. Agnetenweg 119 “Kloosterhof”

St. Agnetenweg 119 (1)  St. Agnetenweg 119 (2)  St.Agnetenweg 119 Kloosterhof
De “Kloosterhof“ stond op St.Agnetenweg 119. In 1672 werden de resten gesloopt van het St. Agnesklooster, dat hier vroeger stond. Het voorhuis van de Kloosterhof was van 1872. Enkele resten van het klooster zaten nog in de grond, zoals een stuk muur van 70 cm. dik. De naam Thoonsen duikt het eerst op. In 1886 trouwde Piet Pauwels in. Deze kwam even na 1900 te overlijden. Zijn vrouw, wed. Pauwels-Thoonsen kocht in 1918 de boerderij.Wellen Agnetenweg 119 W.Wellen trouwde met de dochter in 1917. W.Wellen overleed in 1995, zijn zoon H.Wellen nam in 1950 de boerderij over. In 1970 werd de gemeente eigenaar van dit pand. De fam. H.Wellen vertrok op 23 apr. 1971 naar St.Antonis. De boerderij kreeg een bestemming in de nieuwbouw wijk, maar het mocht echter niet zo zijn, want het pand werd door brand verwoest.Hij stond op de plaats van de open ruimte bij de 10e en 17e straat en de Viaductweg in de Voorstenkamp.

 

St. Agnetenweg 120

St. Agnetenweg 120

De ouders van Piet Pauwels, St. Agnetenweg 110, woonden op St. Agnetenweg 120. Zijn vader, Does Pauwels, zette in 1931 een fruitbedrijf op. Tussen 1993 en 1952 werd ook een kippenfokbedrijf opgebouwd, ook wel vermeerderingsbedrijf genoemd. In 1952 werd het fruitbedrijf nog verder uitgebreid. Na zo‘n veertig gaar hier gewoond en gewerkt te hebben, moest het bedrijf plaats maken voor de aanleg van het Takenhofplein. De woning van zoon Piet kwam ook leeg en zijn ouders kunnen daar nog wonen tot 1979. Dan vertrekken zij, niet zonder verdriet, naar een bejaardenwoning in de Meihorst. Does Pauwels werd 90 jaar, hij overleed 1ste Kerstdag 1981, het echtpaar woonde sinds een half jaar bij hun zoon Albert op de Nieuwstadweg.

 

 

St. Agnetenweg 130 “De Grote Weide”

St. Agnetenweg 130

 

Op “De Grote Weide” St. Agnetenweg 130, vinden we de fam. P.Busser, met de in 1932 gebouwde boerderij. In 1958 werd het pand verbouwd tot twee woningen. Hier woonde achtereenvolgens een zoon en een dochter. 11 Maart 1972 werd het pand afgebroken, de fam. Busser vertrok naar Wijchen.

 

St. Agnetenweg 131 “De Kleine Bloemberg”

St.Agnetenweg 131 De Kleine Bloemberg (2)             St. Agnetenweg 131
De Kleine Bloemberg, St.Agnetenweg 131. De fam. Toon Otten woonde hier. 1n 1934 nam zijn zoon Hent het bedrijf over. Zij vertrokken in 1954 naar de overkant van het kanaal, omdat H.Schreven, door erfenis, eigenaar van de boerderij was geworden. Harrie Schreven stierf 4 december 1971, hij werd 76 jaar. Zijn vrouw vertrok op 19 oktober 1972 naar Wijchen. Tot aan de afbraak had het pand nog wat tijdelijke bewoners.

 

St. Agnetenweg 132

 

St. Agnetenweg 132 (1)Even verder op, St.Agnetenweg 132, de boerderij van C.Willems, die hier sinds 1928 woonde en werkte op zijn tuinderij. Vroeger woonde hier de fam. v.Maasdijk. Het bedrijf lag ongeveer 500 mtr. van de harde weg, aan een doodlopende dam.St. Agnetenweg 132 (2) Men ging met groenten naar de markt, er was ook verkoop aan huis. C.Willems stierf in 1962, hij werd 72 jaar. Zoon Thé zette het bedrijf voort tot 1972. Deze familie kunnen we terug vinden in Beuningen.

Op de plaats van de boerderij staat nu het benzine station van Chevron.

(meer…)

St. Agnetenweg 140

St.Agnetenweg 140, Viaductweg 1, Wachtpost 58, Seinhuisje, allemaal aanduidingen voor hetzelfde pand. Het was overweg tot 1926, toen werd de Graafseweg aangelegd en de spoorlijn verlegd. De wachtpost kwam als zodanig te vervallen. De fam. Francissen en de fam. Toon v.d. Broek woonden hier. Rond 1940 ging de fam. J.Theunissen hier wonen. Theunissen overleed in 1962, zijn vrouw woonde er nog tot 1965. Het huisje staat er nog en werd nog bewoond door de fam. Truus Theunissen. Vanaf 1973 staat hun woning aan de van Rosenburgweg 52. Het pand werd gebouwd in 1872.

 

St. Agnetenweg 143 “De Bloemberg”

Bloemberg 1966 2                                 St. Agnetenweg 143

Bloemberg 1900

Een potloodtekening van Jan van Vucht -Tijssen

Op het huidige Takenhofplein stond tot 1972 boerderij De Bloemberg met het adres Sint Agnetenweg 143, vóór 1926 was het adres Dorpsstraat 389. Deze boerderij was een van de alleroudste gebouwen van Neerbosch, was in 1639 al bekend, maar was waarschijnlijk veel ouder. In 1972 werd het gebouw afgebroken.

 

 

Verder lezen ? Klik hieronder

 

(meer…)

Translate »