Nieuwstadweg

De Nieuwstadweg was (is) een zijstraat van de Agnetenweg. Via deze weg werd de Broekstraat en Smalle Steeg bereikt maar ook de Jonkerstraat, de verbinding naar Weurt en Beuningen. Bij de aanleg van de A73 en de nieuwe brug over het kanaal is de Nieuwstadweg in tweeën geknipt. Het achterste deel heet nu Nederheidseweg.
Op de site beschrijven we niet alleen de huizen van dat deel van de Nieuwstadweg, dat tot Lindenholt behoort, maar ook de Nederheidseweg.

De Nieuwstadweg,Melkbussen
mensen met ploeg of eg
met melk in de tuiten
paarden niet te stuiten
boerderijen frank en vrij
omgeven door land en wei
verdwenen zijn zij
bewoners naar her en der
sommigen wel heel ver
met have en met vee
vaak toch heel tevree,
graag praten over hoe en wat
toen het nog hun Neerbosch was.

 

Nieuwstadweg 1

                    nr 46 Hoek nieuwstadweg
Nieuwstadweg no.1 is de bungalow met de  naam “De Nieuwstad”. Het pand werd in 1973 gebouwd door C.Theunissen. Vroeger stond hier de boerderij van de fam.Rosmalen, St.Agnetenweg 46.

 

Nieuwstadweg 9 (bestaat nog)

 

Nieuwstadweg no.9 werd in 1930 gebouwd door J.v.d.Water, die daarvoor grond kocht van Th.Peters. Van 1920 tot 1930 woonde de fam. v.d.Water op de hoek van de St.Agnetenweg. In 1955 trouwde Cor Theunissen in. De fam. C. Theunissen-v.d.Water vertrok in 1973 naar Nieuwstadweg 1. Het pand no.9 werd in 1979 verbouwd en de fam. de Bruin-v.d. Broek (Trees) trok daar in.

 

 

 

Nieuwstadweg 13 (bestaat nog)

Nieuwstadweg no.13 werd eveneens in 1930 gebouwd door G.v.d.Water, beter bekend als Bos v.d.Water. Ook deze grond was van Th.Peters. De kosten van deze woningen, no. 9 en 13 bedroegen toen 4000 gulden elk. Bos v.d.Water overleed in 1961 en in 1965 werd het pand verbouwd. De fam.Keller vestigde zich hier tot 1973, toen werd dit pand betrokken door de fam. Dorus v.d.Broek.

 

 

 

Nieuwstadweg 34

                                                          
Op de dam bij Gommers en Brink, Nieuwstadweg 38 en 40, achter langs komen we op Nieuwstadweg 34.
Vroeger woonde hier  Hannes Geutjes en Bart Theunissen. Sinds 1919 werd deze boerderij bewoond door de fam. Jan Berns. In 1944 vielen hier drie bommen tussen de boerderijen van Berns en Bastiaans, naast de flinke schade aan beide boerderijen, werden daarbij ook 3 paarden en 1 koe gedood. In 1945 verbouwde Jan Berns zijn boerderij. Zoon Ben trouwde, in 1957, thuis in.
Op 30 oktober 1971 vertrok de hele familie Berns naar een boerderij in Wijchen, buurtschap Lunen. Nieuwstadweg 34 werd afgebroken.

 

Nieuwstadweg 37 (bestaat nog)

                      
Op de boerderij van Nieuwstadweg 37 woonde en werkte vanaf 1921 de fam. Th.Peters, beter bekend als Does Peters. Tijdens de watersnood in 1926, stond het water tot hier, zie de foto. Kerstmis 1944 werd de boerderij, die stamde uit 1758, door brand verwoest. De thans bestaande  boerderij werd in 1953 gebouwd. Sinds 1963 is zoon Piet eigenaar van het bedrijf. Zijn ouders vertrokken naar de Oude Duckenburgseweg nr.55. In 1979 vertrok de fam. Piet Peters naar Wijchen.
Het huis staat er nu nog, de bijgebouwen waren in mei 1978 al afgebroken. De scouting maakt nu gebruik van dit pand.

 

Nieuwstadweg 38 en 40 (bestaat nog)

    Op nr.38, woonde ver voor 1900 de fam. Matinus Gommers, deze had een tuindersbedrijf en boerderij. Hij was marktboer. Zijn zoon Toon, geboren in 1883, woonde hier zijn hele leven en overleed 5 november 1963. Toontje Gommers jr. was werkzaam bij de plantsoenendienst in Nijmegen. Toontje was erg gesteld op kinderen, wilde iedereen helpen kon nooit nee zeggen en raakte daardoor zelf soms in de problemen. Effe naar Toontje, want hij was van alle markten thuis. Hij verleende vaak assistentie aan de dierenarts.

Hent Brink was de buurman van Gommers en bewoonde het andere deel van het pand, nr.40. Tot 1931 woonde hier Grad Gommers, een neef van Toon. In dat jaar vestigde zich de fam. Brink hier.  Zij hadden boerderij en tuinderij. Hent Brink was huisslachter, drie van zijn zoons deden dit nog jaren. Brink was lid van de Vincentiusvereniging, hij werd 80 jaar en overleed in 1972. Zijn vrouw vertrok in 1978 naar Sancta Maria in Hees. In die jaren stond de boerderij er vervallen bij. Ondanks enkele pogingen tot brandstichting, kon het pand toch worden afgebroken, om in dezelfde stijl weer te worden herbouwd.

Vroeger liep de Nieuwstadweg rechtdoor zie foto, nu gaat de weg er rechts om heen.

 

Nieuwstadweg 63

             Nieuwstadsweg 63
Nieuwstadweg 63 werd rond 1930 gebouwd door Jacobus Derks, deze had hier een kolenhandel, transportbedrijf, verkoop van butagas flessen en nog boerderij. In 1962 stierf Jac. Derks, zijn vrouw en zoon Jo zetten het bedrijf voort. In 1969 overleed moeder Derks. Zoon Jo ging nog een paar jaar door, in 1970 hield hij op met de kolenhandel. In 1971 kwam er een eind aan dit bedrijf, omdat de gemeente het pand toen opkocht. De bijgebouwen werden afgebroken, het woonhuis is kort na 2010 gesloopt, maar de fam. Jo Derks vertrok destijds al naar Brakkestein. In het woonhuis was woongelegenheid voor twee gezinnen. Hier werd nog de naam genoemd van Toon Willems en vanaf 1968 de fam. J. Rosmalen.
Op dezelfde plek verscheen een nieuw gebouw.

 

Nieuwstadweg 73

                                         Nieuwstadsweg 73 (2)
Nieuwstadweg 73 was een boerderijtje van 1717 en voor 1900 woonde hier de Fam. Dorus Verhoeven.  In 1959 werd dit pand als eerste gesloopt i.v.m. de krotopruiming en er werd een nieuw pand gezet. Dorus Verhoeven overleed in 1965, hij werd 89 jaar. Tien jaar later, in 1975, werd deze nieuwbouw afgebroken. De fam. Th. Verhoeven Jr. vertrok naar de Smallesteeg.

 

Nieuwstadweg 76

Nieuwstadsweg 76

 

Aan de overkant gaan we de dam op, naar Nieuwstadweg 76, de boerderij van Hent Toonen die hier geboren werd in 1898. Hij woonde hier met zijn broer Wim, die kleermaker was en overleed in 1947, en met zijn zus Bets, die overleed in 1971. In 1973 vertrok Hent naar Sancta Maria in Hees. Het pand gaat in eigendom over naar drie neven, maar is inmiddels afgebroken.

 

 

 

Nieuwstadweg 78

 

Op dezelfde dam, op Nieuwstadweg 78, vinden we de boerderij van de fam. Klaas Bastiaans, die hier in 1922 naar toe kwam. Voor 1922 woonde hier de fam.Martens. In 1956 trouwde Tinus Berns in. Klaas Bastiaans werd 86 jaar en stierf in 1971. De boerderij werd in 1977 afgebroken en de fam. Berns vertrok naar Maasbommel.

 

 

 

 

Nieuwstadweg 82

 

Op deze dam, op Nieuwstadweg 82, ook wel “De kwade Kamp” genoemd, woonde de fam. J. Peters, beter bekend als Peters van de Leers. De fam. Peters woonde hier al voor 1900. J.Peters overleed in 1963 en in 1965 trouwde zoon Cobus thuis in. Hier woonde ook nog een jaar of tien, tot even na de oorlog, Koos Rosmalen, bekend als Klein Koosje. Hij vertrok naar de Smallesteeg, naar W.Peters. Nieuwstadweg 82 werd in 1980 afgebroken en de fam. Cobus Peters en Mevr. Peters-Pauls vertrokken naar het gerestaureerde pand van Herman Zegers in de Broekstraat.

 

 

 

Nieuwstadweg 83 en 83a

In 1967 bouwde L. Veenman een schuur en een kas op de grond van Harry Jansen. In 1969 kwam een dubbele woning gereed, Nieuwstadweg 83 en 83a. L.Veenman vestigde zich op nr.83, zijn zoon Frans ging wonen op 83a. De kassen werden uitgebreid, ook het assortiment verkoopartikelen werd ruimer en bestond uit bloemen, planten en groenten. In 1974 werd de grond onteigend en de kassen werden afgebroken. De schuur werd tot bloemenhal omgebouwd en kreeg de naam: “Bloemenhal de Nieuwstad”. Vanaf 1977 is zoon Frans eigenaar van de bloemenhal, zijn ouders bleven er nog wonen. Inmiddels is ook deze bloemenhal afgebroken.

 

 

Nieuwstadweg 84

Nieuwstadsweg 84 1966                        Nieuwstadweg 84 (2)
Nieuwstadweg 84 was een boerderij uit de 17e eeuw en het stamhuis van de fam. Faasen. Het zal in 1943 geweest zijn, toen Grad Heymans introuwde met Anna Faasen, die bij haar oom en tante, Adianus en Hendrika Faasen opgegroeid was. Hendrika Faasen overleed in 1942 en Adrianus in 1955. De fam. G.Heymans-Faasen vertrok in 1960 naar Hees. Een broer, Hendrik Heymans, nam het bedrijf over. Er werd wat verbouwd en in 1963 werd er een kas van 100 m neergezet. In 1968 werden de kassen van Ratering overgezet. Een jaar later ging de boerderij in eigendom over naar de gemeente. De fam. H.Heymans vertrok naar Wijchen. Zoon Jo trouwde in en kon blijven wonen tot 1976. Hij nam in 1970 de melkwijk van Broekman over. In sept. 1971 werd een winkelwagen ingezet. In 1973 en in 1975 werden de kassen gesloopt. Grad Heymans kwam in 1973 bij een verkeersongeval om het leven, toen hij op weg was naar zijn vee, dat in de Broekstraat in de wei liep. In 1976 werd de boerderij gesloopt en de fam. Jo Heymans vertrok met zijn bedrijf naar Hees.

 

Nieuwstadweg 88

 

Op de dam achter Nieuwstadweg 84 woonde op Nieuwstadweg 88 de fam.J. Pauls, deze verongelukte, in de oorlog, bij v.Boxtel op de hoek St.Agnetenweg. Zijn vrouw hertrouwde met M.Godschalk. Het pand werd in 1946 verbouwd. In september 1979 overleed Godschalk, hij werd 80  jaar. In 1981 werd het pand afgebroken en de fam Godschalk vertrok naar Weurt.

 

 

 

 

Nieuwstadweg 94 en 96

 

Het volgende pand is Nieuwstadweg 94 en 96. De fam. Dominicus woonde hier al voor 1900. Vanaf 1949 woonde hier de fam. F.Henst. Nr.96 kende diverse onderhuurders, vanaf 1956 woonde hier Jan Dominicus Jr. Zij vertrokken naar Neerbosch-Oost  en hun pand werd 3 november 1976 afgebroken.

 

 

Nieuwstadweg 93

Nieuwstadsweg 93 Paardehoeve      Nieuwstadsweg 93 paardehoeve 2       Nieuwstadsweg 93 (3)

Op de hoek van de Broekstraat, stond tot mei 1976, de 300 jaar oude boerderij van Piet Jansen, Nieuwstadweg 93, vroeger ook de Paardenhoeve genoemd. Deze familie kwam hier in 1941, nadat Evert Broekman naar de Dorpsstraat vertrokken was. Nieustadweg 93Hun kersenboomgaard kreeg enige bekendheid, door verkoop aan huis, dat duurde tot ongeveer 1960. Piet Jansen overleed in 1961, zoon Harry zette het bedrijf voort. In 1976 vertrok de familie naar Wijchen, de boerderij werd afgebroken.

 

Nieuwstadweg 98

Op Nieuwstadweg 98 woonde en werkte vanaf 1916 de fam. Rutten. Vroeger, van 1910 tot 1916 woonde hier de fam. Jac.Föllings. Toon Rutten overleed in december 1982, hij werd 66 jaar, en woonde reeds enkele jaren in een verzorgingstehuis. Zijn pand is afgebroken.

 

 

 

 

Nieuwstadweg 104

Nieuwstadsweg 104                    Nieuwstadsweg 104Op Nieuwstadweg 104 woonde de fam. Grad Cloosterman, op hun boerderij. De fam. Cloosterman woonde hier al  in 1880. Grootvader Jan Cloosterman overleed in 1961. De familie vertrok 4 juni 1982 naar Ewijk. Het woonhuis heeft er nog lang gestaan maar in verband met de komst van de A73 is het huis afgebroken.
Je zou zeggen, het hondje van Grad Cloosterman is er helemaal voor gaan zitten. We zien hier de altijd goed verzorgde tuin. Op de achtergrond het huis van Rutten en rechts, het pand van Harry Jansen. Jammer dat we niet meer van deze foto’s hebben. Zo ruimtelijk zag Neerbosch eruit en ook zo vredig.

 

Nieuwstadweg 109

 

Nieuwstadweg 109,  is een boerderij van 1767. Tot 1945 woonde en werkte hier de fam. Jan Jacobs. In die tijd beter bekend als “’t Klumpke”.
Deze naam stond in verband met het klompenmakersvak, dat hier werd uitgeoefend.
J.Bergers nieuwstadweg 109Vroeger was hier een, wat men noemt bierhuis. In 1945 kwam de fam. Jan Burgers hier wonen, zij vertrokken in 1980 naar Hees.

 

 

 

Nieuwstadweg 110

In 1901 huurde Jan Ribbers en Johanna Leeuwis de hofstede bevattende een huis, een boomgaard en bouwland  groot ruim 2 hectaren van weduwe Everdina Kloosterman-Hendriks. In 1906 werd het bij openbare veiling verkocht en kocht Jan Ribbers het voor 6210 gulden. Toen in 1916 Johanna overleed werd later in dat jaar alles verkocht aan Jacobus Gerardus de Swart voor 11.300 gulden. De fam. Koos de Swart en later Thé de Swart woonden op Nieuwstadweg 110, tot 1970. Daarna woonde hier nog twee jaar Theodoor Hermsen. In dit pand zijn nog lang tijdelijke bewoners gehuisvest.

Nieuwstadweg 122 (bestaat nog)

                                       
Nieuwstadweg 122. Dit pand is eigendom van de Lindenhout Stichting en werd altijd bewoond door medewerkers van de Stichting.

 

Nieuwstadweg 131

Nieuwstadsweg 131 1966

 

Sinds 4 mei 1937, woonde en werkte op de Nieuwstadweg 131, de fam. Nad. Hermsen. Zoon Theodoor bouwde in 1964 kassen voor de boerderij. Hij mocht er niet lang plezier aan beleven, want in 1972 werd hij door de gemeente weggekocht. Hij vertrok naar de Weg door Jonkerbosch.
Zijn ouders vertrokken naar Brakkestein. Het pand zou op 1 november 1978 afgebroken worden, maar een stevige brand versnelde de afbraak. Vroeger woonde hier de fam. H.Thoonen.

 

 

Nieuwstadweg 151

Nieuwstadsweg 151

 

Rond 1930 bouwde Hent Hopman zijn boerderij op Nieuwstadweg 151. Hij overleed in december 1970, na zijn tweede vrouw overleefd te hebben. Zijn zus Miekske woonde hier nog jaren alleen. Wel ging iemand uit de buurt daar ’s nachts slapen, dat kwam vroeger wel meer voor. Zij overleed in 1980. Sinds 1973 was het pand eigendom van Albert Pauwels. Het pand werd in 1980 afgebroken.

 

Nieuwstadweg 171

                          Nieuwstadsweg 171 (2)
Nieuwstadweg 171, was van oorsprong een boerderij van 1751, maar men heeft daar in de loop der jaren nogal wat aan verbouwd. Hier woonde tot 1962 Pitje Hopman, die toen naar de Dennenstraat vertrok. Hij werd daar 93 jaar en overleed 20 jan. 1982. In 1962 kwam de fam. Hent Otten hier wonen. Hent werd 74 jaar en overleed in maart  1979. Zijn vrouw bleef er nog wonen.

 

Nieuwstadweg 175

                             Nieuwstadweg 175
Op Nieuwstadweg 175 stond tot 1966 een boerderij, zo’n 25 jaar bewoond door de fam. Piet Otten. Het pand werd in 1966 gesloopt.

 

Nieuwstadweg 187

Nieuwstadsweg 187

 

De fam. Dorus Teuwsen woonde op de Nieuwstadweg 187. Sinds 1957 woonde hier zijn zoon Jan, met zijn gezin.

 

 

 

 

 

 

Nieuwstadweg 191

Nieuwstadweg 191, was een oude boerderij van Jan Dinnissen. In 1960 kwam de fam. Toon Vink hier wonen, hij zette hier in 1972 een nieuw pand neer.

 

Nieuwstadweg 193 (bestaat nog)

2014-09-16 11.37.46                         2014-09-16 11.38.45

De boerderij van de fam. W.Faesen op de Nieuwstadweg 193 is van 1895. In 1926 bouwden zij een nieuwe schuur, het woonhuis is van 1956. Het oude pand werd omgebouwd tot veeschuur. Op 6 mei 1978 vertrok de fam. Faasen naar Hernen, het pand staat er nog.

 

Nieuwstadweg 198 “Spijkerhof” (bestaat nog)

Nieuwstadsweg 198 Het Spijkerhof  

  “Spijkerhof” is de oude boerderij op Nieuwstadweg 198. Van 1866 tot 1917 woonde en werkte hier de fam. C. Jansen. Toe
n vestigde zich hier de fam. G. v. Beinum. G.v.Beinum en zijn vrouw zijn inmiddels overleden, zij werden 76 en 78 jaar. In 1950 werd hun zoon C.v.Beinum eigenaar van dit bedrijf.

 

 

Nieuwstadsweg 198 (4)

 

 

Bij de boerderij van v.Beinum staat een bouwwerk, dat men “het Koepeltje” noemt. Dit staat op de monumentenlijst. Vanaf de Jonkerstraat heeft men er een goed zicht op.

 

Translate »