Smallesteeg 37 (bestaat nog)

Smalle Steeg 37Op de Smallesteeg 37, woonde van 1932 tot 1952 de fam. Rinus Hendriks. Van 1952 tot 1972  woonde hier de fam. Kropman, een gezin dat bestond uit 12 personen. Vader Kropman fokte varkens en hielt zo’n 500 kippen. Pa en ma Kropman verhuisden met de nog inwonende zonen verhuisden in 1972 naar Brakkenstein i.v.m. de bouw van Lindenholt en de aanleg van de A-73.Na wat tijdelijke bewoners vestigde zich hier de fam. H. Bécude. Vroeger waren de bewoners aan deze kant van de wetering georiënteerd op Neerbosch, aan de overkant trok men meer naar Alverna. Toen er in 1964 een brug gelegd werd, kwam daarin verandering.

Translate »