Broekstraat 57 “Sprokkelenburg”

Broekstraaat 57 Sprokkelenburg 1960 2         Sprokkelenburg“Sprokkelenburg” is de naam van de boerderij op Broekstraat 57. Tot 1921 woonde en werkte hier de fam. Jansen, zij vertrokken naar Didam. Toen kwam de fam. Piet Hopman naar hier. Zoon Jan nam in 1950 het bedrijf over, dat 20 ha. groot was. 25 juli 1932 had Sprokkelenburg een 100 jarige binnen haar muren. Het was Mevr. Jansen Bouwmeester, zij was de schoonmoeder van Piet Hopman. Mevr. Jansen Bouwmeester stierf in dec. van dat jaar. Piet Hopman werd 87 jaar en overleed in 1957. In april 1975 vertrok de fam. Jan Hopman naar Velp bij Grave. Zoon Wim bleef nog een paar jaar wonen, om o.a. het vee te verzorgen. Ook dit pand werd door brand verwoest. Op deze plaats werd  jongerencentrum “De Sprokkelenburg “gebouwd, welke in 2010   weer werd afgebroken om plaats te maken voor een multifunctioneel complex  waaronder een gezondheidscentrum.

Druk op meer voor foto’s en interview

De Sprokkelenburg

Oma Dien Hopman 1875-1962

Dien Hopman 1875-1962

De Sprokkelenburg is de naam van de boerderij die stond aan de Broekstraat 57. Het was een typische Gelderse T-boerderij met rieten dak. Op het erf bevonden zich meerdere gebouwen, waaronder een bakhuis, tevens varkensschuur, een grote (graan)schuur, een kippenhok en een paar kleinere gebouwen. Na de verkoop van landerijen en gebouwen aan de gemeente Nijmegen is de boerderij in de 80-er jaren afgebrand.

Wie hebben er gewoond?

Tot 1921 woonde en werkte hier de familie Jansen, zij vertrokken naar Didam. Toen kwam de familie Piet Hopman naar hier, nadat zij eerst hadden gewoond aan de Dorpsstraat Neerbosch en korte tijd aan de Sint Agnetenweg 66. De familie Piet Hopman had dertien kinderen, 7 meisjes en 6 jongens. Al deze kinderen zijn boer of boerin geworden. Wim Hopman is in 1944 bij een bombardement in Angeren om het leven gekomen. Toon, de jongste zoon, had het syndroom van Down.

Huwelijk Jan Hopman en Anneke Kroes 1945

Jan Hopman en Anneke Kroes 1945

In 1950 nam zoon Jan het bedrijf over. Samen met zijn vrouw Anneke Kroes uit de Ooij kregen zij negen kinderen, zes meisjes en drie jongens.

In april 1975 vertrok de familie Jan Hopman naar Velp bij Grave, alwaar zij een nieuwe boerderij gekocht hadden.1

Wat waren de middelen van bestaan?

Direct rond de boerderij bevonden zich 11 ha land, eigendom. Aan de overkant van de Broekstraat lag ook een stuk grond, behorende bij De Sprokkelenburg, evenals een eind verderop aan de Smallesteeg. In totaal besloeg de boerderij zo’n 25 ha, inclusief pachtgrond in de Ooij. De boerderij was niet echt slecht verkaveld, afgezien van de weilanden in de Ooij natuurlijk.

Schouw

Schouw

De melkveehouderij was een belangrijke bron van inkomsten en bestond uit 25 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Verder fokvarkens, zo’n 30 zeugen. De akkerbouw bestond uit voederbieten, granen en consumptie-aardappelen. De aardappelen werden voornamelijk aan particulieren in de stad verkocht voor de wintervoorraad, hetgeen een aanzienlijke bron van inkomsten was. Ook de eieren van de 200 kippen werden deels aan particulieren verkocht en het restand aan het pakhuis van de Boerenbond. Op het bedrijf bevond zich ook  een boomgaard met hoogstambomen.

Verkoop van gebouwen en landerijen.

In 1971 werd de Sprokkelenburg aan de gemeente Nijmegen verkocht. De familie Hopman was daar niet erg gelukkig mee. Maar uiteindelijk kon men met het verkregen geld toch weer een leuk bedrijf in Velp kopen. Jan Hopman maakte best wel haast met de aankoop van zijn nieuwe boerderij, want de inflatie was toentertijd enorm.

Wetenswaardigheden.

2015 verjaardag Peter (de jongste, 60) en alle broers en zussen Waarvan de oudste 69 is

2015 verjaardag Peter (de jongste, 60) en alle broers en zussen Waarvan de oudste 69 is

In 1932 had De Sprokkelenburg een honderdjarige binnen haar muren, het was mevr. Jansen Bouwmeester, zij was de schoonmoeder van Piet Hopman. Een honderdjarige was toen een zeer grote zeldzaamheid en dus kwam de burgemeester op bezoek, hij had voor iedereen een presentje: een sinaasappel. Je zult zeggen: een sinaasappel wat is daar nu bijzonder aan? De meesten mensen hadden nog nooit een sinaasappel gezien!!

Een geheimzinnige ziekte onder de varkens veroorzaakte een flinke financiële strop, temeer omdat de veearts de ziekte niet herkende, woekerde de ziekte maar voort. De boerin was woedend en heeft de veearts danig de les gelezen.

 

 

 

Tekst: Kees Broekman

Geïnterviewden: Diny Heijmans en Bert Hopman

 

Translate »