Broekstraat 179

 

Broekstraat 179 (2)Broekstraat 179 (3)

400 mtr. van de harde weg, dicht bij de wetering, stond de boerderij van Theunissen, Broekstraat 179. Vanaf 1877 woonde hier J. Theunissen, zijn zoon Th. Theunissen nam in 1893 het bedrijf over. Tijdens de watersnood van 1925-26 stortte het pand in. Het water stond hier 1,25 mtr hoog.

Broekstraat 179 (3)

Boerderij Biesterhuizen bleef droog, deze lag wat hoger. Het water stond tot bij J.Hopman in de Broekstraat en tot Th.Peters in de Nieuwstadsweg. De meeste panden stonden toen leeg, de bewoners waren met hun vee geevacueerd o.a. naar Hees. Na een week of zes was het water weer zover gezakt, dat men naar huis kon terugkeren om, waar nodig, de schade te herstellen. Door toedoen van de watersnood commissie kon Theunissen een nieuwe boerderij bouwen, deze werd 8 mr breed en 12 mtr lang. De w.c. was toen nog buitenshuis. In 1937 nam The jr. het bedrijf over, daarnaast was hij werkzaam in de dorpspolder. ’s Avonds was het hier aardedonker, de dokter moest met een stallamp opgehaald worden van de harde weg. Het zal in 1939 geweest zijn toen Mevr. Theunissen, op een ladder gelegen, naar de ziekenauto gedragen werd. Hun dam was voor dit transport onbegaanbaar. In de oorlog werd Neerbosch ontdekt door de mensen uit de stad, ook al werd de wat afgelegen boerderij van The en zijn vrouw, die beter bekend was als tante Ans, toch vaak een negorij genoemd. In 1961 werd het pand verbouwd, ook de w.c. kwam binnenshuis. In 1962 stierf Hent Theunissen, een broer van The en beter bekend als Hent de Knoebel. Deze liep vaak op blote voeten en woonde in een van de bijgebouwen van de boerderij. Tot ongeveer 1970 was de Broekstraat doodlopend, de weg naar Biesterhuizen was toen “eigen weg”.

Broekstraat 179 (1) In 1973 moest de fam. Theunissen naar Beuningen vertrekken, hun boerderij werd Broekstraat 179 (2) Reneafgebroken. Toch zouden ze graag weer naar de Broekstraat teruggaan.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »