Broekstraat 13 (bestaat nog)

  Broekstraat 13 1966 
Deze boerderij  is van 1850, gebouwd door Piet Thomassen. Deze familie kwam van de Nieuwstadsweg. Het bedrijf werd door zoon Chris overgenomen. In 1936 werden perenbomen geplant, winterjannen genoemd, ze stonden op gemeente grond, want zij stonden buiten de afrastering. Men noemde dit overpoot. De bomen bleven staan tot 1980. Chris Thomassen was marktboer. In maart 1968 nam Chris jr het pand over, de boerderij is dan al verleden tijd. Op boven genoemde datum begon Chris Jr de sloperij “‘t Broek”. In 1969 vertrok Chris Sr naar Nijmegen. Het pand werd in 1980, door verbouwing, aangepast aan de nieuwe omgeving.

 

 

Translate »